Succesul – prima parte

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (articolul nu a fost votat încă)
Loading...

–––––––––––––––––––––––––––––––––

 ‘‘Oamenii obişnuiți aşteptau pânǎ ce viața înşǎşi îşi dezvǎluia tainele în fața lor,dar pentru cei puțini,pentru cei aleşi,tainele vieții se descopereau mai înainte ca vǎlul sǎ fie tras departe.’’(Oscar Wilde) Viața omului este o cǎlǎtorie prin care sufletul porneşte în cǎutarea propriului sǎu timp.Un timp regǎsit,un timp al existenței,prin care fiecare întâmplare este o lecție de viațǎ.Fiecare secundǎ îi aratǎ omului adevǎrata fațǎ a Universului. Fericirea din fiecare zâmbet îi aducea ființei umane împlinirea,Viața omului este o victorie atunci când este trǎitǎ cu adevǎrat. Succesul în viațǎ constǎ în realizarea visurilor.Purtǎm în trupul nostrum un suflet de care trebuie sǎ avem grijǎ.În fiecare clipǎ a existenței,fiecare întâmpla- re contribuie la formarea sufletului.Viața este un ritual de şlefuire a sufletului. Aceastǎ cǎlǎtorie,drumul spre nemurire,este doar o zvâcnire,o micǎ explozie,pe care timpul o strǎbate fǎrǎ ca sufletul sǎ-şi dea cu advevǎrat seama.Ceea ce trǎim e doar umbra unei clipe care şi-a luat zborul încǎ din prima clipǎ a vieții noastre. Urma pe care secundele o lasǎ în viața noastrǎ este amintirea.Din ea renasc acele secunde pierdute,desprinse din sfera eternitǎții.Timpul ne strapunge viața,iar noi,cei nemuritori,cei prin care eternitatea îşi aratǎ înfǎțişarea,suntem aceia care pǎtrundem în adâncul vieții în cǎutarea fericirii. Pe rugul timpului,secundele sunt jertfite în numele eternitǎții.Omul îşi jertfeşte viața în numele acestui zeu al timpului,iar sufletul primeşte în schimb, Întreaga împlinire.Eternitatea e prețul pe care omul îl plǎteşte acestei lumi pentru a primi fericirea.Întreaga viațǎ este un drum pe care sufletul omului pǎşeşte.Eternitatea e o fracțiune din timpul vieții noastre în care ne rǎtǎcim de Fiecare datǎ,cǎci infinitul se aflǎ în noi,în secunda zero…Cu fiecare secundǎ pe care o numǎrǎm,parcǎ ne îndepǎrtǎm şi mai mult de eternitate. Încǎ din prima clipǎ a existenței,sufletul se hrǎneşte cu viațǎ.Fiecare rǎsǎrit de soare devine o mângâiere,iar apusul este o lacrimǎ ce se prelinge peste inima fiecǎrui suflet. Succesul în viațǎ înseamnǎ o mulțumire a acestei cǎlǎtorii,un zâmbet adus acestei vieți.Succesul se produce atunci când se realizeazǎ o armonie între noi şi lumea din jur.Aceastǎ împlinire se obține pe parcursul anilor.Omul nu realizeazǎ cǎlǎtoria pe care o face în cǎutarea succesului.Nu realizeazǎ prețul pe care îl plǎ- teşte pentru aceastǎ viațǎ.Îşi continuǎ drumul…fiecare pas îl face tremurând,iar în fiecare secundǎ se aude bǎtaia inimii. Înainte de a închide ochii,înainte de a pǎrǎsi pentru totdeauna aceastǎ lume, Omul priveşte în urmǎ.În acele momente,înțelege rostul vieții..Fiecare amintire,conține un zâmbet şi o lacrimǎ.Numai prin jertfǎ,adevǎrata fericire se revarsǎ în sufletul omului.Succesul vieții este acel zâmbet nǎscut din inima omului,este mulțumirea nemǎrginitǎ adusǎ acestui Univers,deoarece în viațǎ omul a primit un suflet pe care l-a şlefuit dupǎ bunul plac.L-a îmbrǎcat cu haina fericirii,l-a hrǎnit cu iubire,dar şi cu forțǎ în vremurile grele. Viața este suma tuturor sunetelor pe care animalele din noi încearcǎ sǎ-l reproducǎ…de fiecare datǎ,sunetul e un ecou al propriului nostrum suflet,o copie infidelǎ a sunetului supreme pe care încercǎm sǎ-l eliberǎm din propria noastrǎ inimǎ.

Acest articol a fost publicat în Cenaclu-atelier

Lăsaţi un răspuns