Arhiva revistei

PREMIILE UZPR – 2014

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (articolul nu a fost votat încă)
Loading...

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România lansează concursul Premiile UZPR pentru anul 2014. O competiţie la care sunt invitaţi să participe jurnalişti din presa locală, centrală, ori din diaspora, membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, reprezentând toate canalele de presă (scrisă, audio, video, online). Aceştia se pot înscrie în competiţie cu materiale publicate sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 30 decembrie 2014, girate de instituţia media la care concurentul are statut de redactor, reporter sau de colaborator permanent.

Lucrările  vor fi trimise prin poştă sau curier, în formă tipărită, pe CD sau la adresa de e-mail: secretariat@uzp.org.ro în format word sau pdf pentru articole și cărți, pe CD ori prin transfer pentru secțiunea presa video, până la data de 20 ianuarie 2014, data poștei, cu mențiunea: pentru concurs. Acestea vor fi însoțite de formularul de înscriere anexat.

Jurnaliştii premiaţi în ediţiile anterioare nu se mai pot înscrie în concurs.

Secţiunile în cadrul cărora pot fi înscrise materialele sunt:

presă scrisă

presă on-line

cărți de specialitate/cărți de publicistică

presa audio

presa video

Indiferent de  secțiunea aleasă, genurile jurnalistice vizate sunt:

– interviu, talk-show, dezbatere

– analiză, comentariu, editorial

– reportaj, anchetă, documentar

Juriul, alcătuit din profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune lucrări pentru fiecare secţiune în parte, în funcţie de notele obţinute. Premiile I,II,III și cele speciale se vor decerna în a doua parte a lunii martie, într-un cadru festiv. Rezultatele concursului vor fi publicate pe web-site-ul Uniunii: uzp.org.ro și în revistele editate în parteneriat cu UZPR.

Materialele trimise nu se returnează. Lucrările declarate cîştigătoare vor intra în arhiva UZPR pentru a fi folosite în programele educaţionale şi de formare.

Detalii suplimentare privind concursul se pot obţine prin e-mail, la adresa: secretariat@uzp.org.ro precum şi prin telefon, la numerele : + 40 021.317.92.25 sau 0746.137.914  (telefon mobil secretariat),  zilnic, între orele 10:00-14:00.

Tema concursului:  A patra putere

Criteriile de evaluare care vor sta la baza jurizării sunt: creativitatea și relevanța pentru tema concursului, originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul, capacitatea acestuia de a genera reacţii în rândul publicului.

Formular de înscriere

Nume si prenume:

Data nașterii:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

O fotografie

Titlul lucrării:

Durata:

Data apariției sau realizării:

Redacția pe care o reprezintă:

Echipa de realizatori în cazul producțiilor de televiziune:

APEL PENTRU CAUZA LIMBII ROMÂNE

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi exprimă profundul dezacord faţă de încetarea sprijinului acordat pentru editarea publicaţiilor „Limba Română”, revista de ştiinţă şi cultură de la Chişinău şi „Glasul Bucovinei”, revista de istorie şi cultură de la Cernăuţi. Aflate în cel de-al XXII-lea an de existenţă – „Limba Română” şi al XX-lea – „Glasul Bucovinei”, supravieţuitoare în confruntarea cu un şir lung de adversităţi, aceste reviste,  au apărat, deseori cu eroism, mai ales cauza limbii române şi s-au aflat permanent în slujba culturii naţionale.

Iată însă că anul 2013, an în care Sărbătoarea Limbii Române din Republica Moldova, aşezată de istorie pe 31 august, a devenit Ziua Limbii Române şi în România şi în toate comunităţile de dincolo de graniţele ei, anul care va rămâne în istoria limbii noastre drept an al recunoaşterii limbii române ca limba oficială a Republicii Moldova şi deopotrivă ca anul iniţierii demersului legislativ pentru declararea datei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei, an menit să genereze un suflu nou acestor reviste şi realizatorilor lor, este tocmai anul celor mai dure încercări pe care le-au cunoscut şi care le pun în pericol existenţa. Or, limba română dincolo de Prut, nu mai vorbim de limba română în nordul Bucovinei, are în continuare nevoie, o nevoie vitală, de solidaritatea şi de ajutorul nostru.

De aceea Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România face un călduros apel la Parlamentul României, la Ministerul Afacerilor Externe, precum şi la  conducerea Institutului Cultural Român, pentru sprijinirea în continuare a limbii române, cauză a tuturor românilor, care are în revistele „Limba Română” de la Chişinău şi „Glasul Bucovinei” de la Cernăuţi, în redactorii acestora, apărători şi promotori de incontestabilă calitate ştiinţifică şi sufletească.

Premiile UZPR 2013

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România lansează concursul Premiile UZPR pentru anul 2013. O competiţie profesională, adresată membrilor UZPR din presa scrisă şi on-line, din radio şi televiziune, din ţară şi din Diaspora. Lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2013 vor fi trimise la adresa de e-mail: secretariat@uzp.org.ro în format word sau pdf pentru articole și cărți, prin transfer.ro pentru secțiunea presa video, până data de 20 ianuarie 2014. Acestea vor fi însoțite de un formular de înscriere la concurs – click aici: uzp.org.ro

Juriul, alcătuit din profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune trei lucrări pentru fiecare secţiune. Premiile I, II, III, în funcţie de notele obţinute, se vor decerna în cursul primului trimestru al anului 2014 , într-un cadru festiv. Rezultatele concursului vor fi publicate pe web-site-ul Uniunii: uzp.org.ro și în revista editată de UZPR.

Materialele trimise nu se returnează. Lucrările declarate cîştigătoare vor intra în arhiva UZPR pentru a fi folosite în programele educaţionale şi de formare.

Detalii suplimentare privind concursul se pot obţine prin e-mail, la adresa: secretariat@uzp.org.ro precum şi prin telefon, la numerele : + 40 021.317.92.25 sau 0746.137.913 (telefon mobil secretariat), zilnic, între orele 10:00-13:00.

TEMA CONCURSULUI: România ca personaj
Lucrările, indiferent de genul publicistic în care sunt realizate, vor reflecta şi explica, în cuvinte şi imagini, ideile şi obsesiile României de azi, familiarul realităţilor româneşti. Criteriile de evaluare vor fi creativitatea și relevanța pentru tema concursului. Rezultatul va fi stabilit prin însumarea notelor, de la 1 la 10, acordate pentru fiecare criteriu de evaluare de către membrii juriului secțiunii respective.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
I. Pentru secțiunea presă scrisă și on-line
Concurenții pot trimite un text, conţinând maximum 5000 de semne cu spaţii, redactat în limba română. Textul trebuie să fi fost publicat într-o ediţie pe hârtie sau on-line, girată de instituţia media la care concurentul are statut de redactor , reporter sau de colaborator permanent.
II. Pentru secțiunea cărți de specialitate/cărți de publicistică
Autorii pot participa în concurs cu un volum de publicistică  sau de specialitate.
III. Pentru secţiunea presa audio
Materialele trebuie să fi fost difuzate pe lungimile de undă ale postului de radio la care lucrează concurentul sau la care este colaborator permanent. Înregistrarea trebuie să aibă o durată de 10–60 minute, ilustrate muzical şi trimisă pe transfer.ro, la adresa: gabrielarusu.pasarin@yahoo.com.

IV. Pentru secțiunea presa video
Se pot trimite producţii  cu o durată de până la 60 de minute, care au fost produse și difuzate de către postul de televiziune naţional, regional sau local la care lucrează sau colaborează concurentul.

Antologiile revistei SINGUR

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (articolul nu a fost votat încă)
Loading...

În atenţia autorilor de limbă română

 

La 4 ani de la prima apariție a Antologiilor Revistei SINGUR, fenomen literar internațional al anului 2010, Editura SINGUR vă invită să participați la alte  2 antologii (de poezie şi de proză scurtă sau fragmente de roman), sub același generic și în aceleași condiții financiare.

 

Condiţii de participare:

1. Se primesc numai materiale culese pe calculator, cu diacritice, font Times New Roman, corp literă 12, spaţiere între rânduri de 1,5, format word.doc. Materialele nu vor depăşi 3 (trei) pagini format A4. Acestea vor fi trimise până la data de 30 ianuarie 2014 pe mail: dorudancus@gmail.com sau poştal, pe suport electronic (CD sau DVD) pe adresa: Editura SINGUR, O.P. 1, Ghișeu 3, C.P. 19, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa. Apariţia celor două antologii, inclusiv expediţia volumelor către autori se va realiza (şi se va încheia) până la data de 1 martie 2014.

2. Se vor ataşa o fotografie scanată în format jpg şi un scurt CV literar.

3. Autorii confirmați de Grupul Consultativ vor participa financiar la cheltuielile tipografice cu suma de 100 lei. Serviciile de prepress, corectura, taxele de expediţie poştală şi resursele necesare mediatizării vor fi suportate integral de Editura SINGUR, care editează aceste lucrări.

 

Suma poate fi expediată în următoarele moduri:

 

Card Banca Transilvania:

Nume: BUMB GRIGORE MARINEL

Cod Swift: BTRLRO22DBA

Cont IBAN: RO 66 BTRL 01 601 201 P 945 81 XX – PENTRU LEI

 

Nume: BUMB GRIGORE MARINEL

Cod Swift: BTRLRO22DBA

Cont IBAN: RO 41 BTRL 016 042 01 P 94581 XX – PENTRU EURO

Banca Transilvania, Târgovişte

Jud. Dâmbovița

 

Plăţi externe (prin Western Union sau MoneyGram):

Nume: Grigore Marinel Bumb

CNP: 1680804244212

Loc. Târgovişte

Jud. Dâmboviţa

Vă rugăm să păstraţi chitanţele de la bănci sau oficii poştale de unde faceţi această plată şi să vă indicaţi adresa poştală exactă. Anunţaţi  efectuarea depunerii prin mail: dorudancus@gmail.com sau telefon: 072-444.35.87.

Serviciile de prepress, corectura, taxele de expediţie poştală şi resursele necesare mediatizării vor fi suportate integral de Editura SINGUR, care editează aceste lucrări.

4. Fiecare autor va primi câte 5 (cinci) exemplare din antologia în care a apărut.

5. Antologiile vor beneficia de o intensă campanie de mediatizare pe mai multe site-uri culturale din ţară şi din străinătate, în diverse publicaţii on line din ţară şi din străinătate şi în diverse publicaţii tipărite. De asemenea, vor fi prezentate publicului cu ocazia unor întruniri culturale, cenacluri, tabere de creaţie etc. Autorii vor fi ţinuţi la curent în permanenţă cu stadiul mediatizării scrierilor lor.

Campania de mediatizare va fi făcută de Grup Media SINGUR.

6. Selecția și aprobarea autorilor va fi făcută de următorul Grup Consultativ:

Grigore Timoceanu

Eugen Evu

Ștefan Doru Dăncuș

7. Informaţii suplimentare: dorudancus@gmail.com; telefon: 072-444.35.87

 

 

 

Director general Grup Media SINGUR,

Ștefan Doru Dăncuș

CONCURSUL LITERAR INTERNAȚIONAL „VISUL”

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Ediţia a VIII-a 

15 septembrie  – 15 octombrie 2013

 REGULAMENT

Secțiuni:

– POEZIE

– VOLUME PUBLICATE în anii 2012 sau 2013

 

Perioada de desfășurare:

15 septembrie 2013 – 15 octombrie 2013

Textele sau volumele sosite după această dată nu vor mai participa la concurs.

 

Modul de desfășurare:

  • pentru secțiunea de poezie concurenții vor trimite ATAȘAT, CINCI texte scrise în Word, cu caractere de 12 TNR,  într-un singur document, în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: office@florema.ro

Scriitorii care lucrează cu programe free de redactare, au posibilitatea, oferită de aceste programe de a salva documentul .doc. Nu se acceptă alte extensii în afara celor menționate!

Paginile trimise NU VOR FI SEMNATE!

În locul semnăturii, concurentul va trece o parolă la alegere (un dicton, un vers, un cuvânt oarecare, un număr etc).

Aceeaşi parolă se va trece pe formularul de înscriere:

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Numele: _____________________________________

Prenumele: __________________________________

Pseudonimul literar: __________________________ (dacă e cazul)

Data naşterii: ________________________________

Adresa de corespondenţă: ______________________

Telefon: _____________________________________

e-mail: ______________________________________

CV literar: ___________________________________

Parola: ______________________________________

 

scris tot în Word A4, cu caractere de 12, care va fi trimis ATAȘAT la adresa de e-mail: florema.design@gmail.com.

 

  • pentru secțiunea de volume publicate, concurenții vor trimite un exemplar dintr-un volum personal apărut în cursul anilor 2012 sau 2013, la adresa: ASOCIAȚIA FLOREMA DESIGN, Str.Aurel Vlaicu nr.4, cod poștal: 335700, ORĂȘTIE. Volumele trimise nu se vor restitui concurenților, ci vor rămâne în biblioteca Asociației. Din acest motiv, concurenții sunt rugați să ofere Asociației și câte un autograf.

 

Volumele vor fi trimise recomandat prin poșta română sau prin curier rapid, cu specificarea pe colet a numelui și adresei autorului. Taxele aferente trimiterii cărții vor fi suportate de către concurent. Fiecare concurent va completa și formularul de înscriere (model mai sus), pe care-l va trimite împreună cu volumele.

 

Un concurent poate participa la ambele secțiuni ale concursului. Nu există niciun fel de restricţii

sau îngrădiri. Pot participa persoane de orice vârstă, cu orice pregătire profesională, cu sau fără apariţii editoriale.

 

Orice întrebări legate de concurs pot fi trimise prin e-mail la adresa: office@florema.ro.

 

Câştigătorii vor fi anunţaţi în data de 30 octombrie 2013, după ora 19:00, prin intermediul siteurilor: http://visul.florema.ro; http://www.edituraemma.ro; http://www.florema.ro

 

Se vor acorda câte trei diplome pentru fiecare secţiune și, în funcție de calitatea textelor și câteva diplome speciale.

Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda TROFEUL „VISUL 2013”.

 

Diplomele vor fi trimise la adresa de e-mail menționată de către concurent, în termen de 30 de zile de la publicarea câștigătorilor.

Notă:

Vor fi descalificați scriitorii care:

– trimit texte plagiate

– trimit texte care conțin greșeli gramaticale, cuvinte triviale, expresii vulgare

– trimit texte scrise fără diacritice

– nu dau dovadă de un comportament civilizat în comunicarea cu organizatorii

Textele trimise la concurs pot fi publicate de către organizatori pe site-urile sau în revistele proprii fără a mai cere acordul autorilor.

Organizatorii nu răspund de o eventuală preluare de către terți a textelor publicate.

Înscrierea în concurs reprezintă dovada acceptării regulamentului concursului și asumarea obligativității respectării sale!

Succes tuturor!

C O M U N I C A T D E P R E S Ă

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi manifestă îngrijorarea faţă de modul cum este percepută, uneori, activitatea jurnalistică din ţara noastră şi, mai ales, faţă de generalizarea unor cazuri singulare de abatere de la normele Codului deontologic al ziaristului. Din acest motiv, dorim să reafirmăm fermitatea noastră în a circumscrie orice gest jurnalistic principiilor acceptate în comunitatea jurnalismului democratic, în spiritul valorilor deontologice promovate constant în presa de la noi şi din străinătate.

Jurnaliştii pornesc de la recunoaşterea misiunii pe care o au, aceea de a informa corect, precis, echidistant şi echilibrat despre tot ceea ce se întâmplă în societate. Ei, jurnaliştii, aflaţi permanent în actualitate, în temeiul libertăţii de exprimare şi informare, conform prevederilor Constituţiei, dar şi a rigorilor profesionale, au datoria să monitorizeze şi să examineze critic şi responsabil orice posibile tentaţii şi derapaje de la conduită ale unor oameni aflaţi în funcţii publice, pe diferite paliere. Misiunea jurnaliştilor este şi aceea de a veghea şi urmări permanent modul în care bunul public este administrat şi folosit, aducând la cunoştinţa comunităţii derapajele, dar şi faptele bune, în acelaşi spirit  al corectitudinii profesionale.

Nu spunem o noutate afirmând că, în perioada postdecembristă, jurnalismul românesc s-a constituit şi dezvoltat ca o forţă incontestabilă în promovarea valorilor democratice, în consolidarea statului de drept.

Dezvoltarea spectaculoasă a „frontului” mass media, pe de o parte, prin creşterea numărului de publicaţii, de posturi de radio şi TV, prin ivirea resortului comunicării on-line, pe de alta, prin antrenarea unei cifre impresionante de ziarişti, a generat o consolidare impresionantă a presei în viaţa societăţii.

Există în Capitală şi în ţară ziarişti talentaţi, slujitori devotaţi, competenţi,  investigatori de mare probitate, care îşi îndeplinesc meseria, nu odată pândită de riscuri şi sacrificii, cu suportarea multor privaţiuni, punându-se în slujba adevărului şi dreptăţii sociale.

Asistăm, uneori, cu regret şi la prestaţii care nu onorează  breasla noastră, pe care nu suntem pregătiţi şi, în orice caz, nu suntem dispuşi să le privim cu detaşare. Nădăjduim ca asemenea situaţii care nu onorează breasla ziariştilor să nu pericliteze încrederea pe care oamenii o au în forţa  presei.

Avem convingerea că opinia publică face distincţia între actul jurnalistic corect, realizat cu responsabilitate  în presa scrisă, audiovizuală şi mediul on-line şi acele produse media „comerciale”, care încalcă deontologic, cu intenţie sau fără voie, pentru a influenţa sau manipula opinia publică.

UZPR se delimitează şi dezavuează orice asemenea comportament sau atitudine, care întinează statutul şi  onoarea jurnalistului.

Nu vom ezita niciun moment să susţinem libertatea necondiţionată de exprimare a presei şi să luptăm pentru aceasta,   având, totodată, grija şi responsabilitatea ca, prin comportamentul nostru profesional, jurnalismul să rămână pentru marele public o meserie credibilă, necesară şi respectată.

Comunicat UZPR

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Bucureşti, 16 iulie 2013

 

Pactul Mondial, cea mai importantă iniţiativă civică la nivel planetar

Participarea  jurnaliştilor profesionişti  din România

Companii naţionale şi multinaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii de învăţământ din întreaga lume participă la Pactul Mondial. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România se numără printre organizaţiile neguvernamentale care promovează respectarea celor  Zece Principii ale  Pactului Mondial şi îşi propune să informeze corect opinia publică, în ceea ce priveşte importanţa respectării drepturilor omului în lumea  globalizată a secolului 21. Prin numărul mare de participanţi: 7413 companii, 3823 de organizaţii neguvernamentale din 145 de ţări, Pactul Mondial (Global Compact) este considerată  cea mai mare şi importantă iniţiativă civică la nivel planetar. Acele companii care aderă la Pactul Mondial împărtăşesc convingerea, potrivit căreia, practicile bazate pe principiile universale contribuie la construcţia unei pieţe globale stabile şi echitative care ajută societatea, comunităţile din zona în care îşi desfăşoară activitatea să trăiască mai bine.

Pactul Mondial include doua obiective:

1) Încorporarea celor Zece Principii în activităţile mediului de afaceri, pe care fiecare entitate economică le realizează atât în ţara de origine,  cât şi în alte ţări unde are reprezentaţe.

2) Iniţierea şi implementarea acţiunilor care sprijină  Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODMs). Prin parteneriatele încheiate între organizaţiile neguvernamentale, mediul corporativ, instituţiile de învăţământ şi administraţia locală  se pot realiza obiective comune şi / sau obiective individuale.  Pactul Mondial este o iniţiativă internaţională propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite, al cărei obiectiv este angajamentul voluntar pentru responsabilitatea socială, prin implementarea celor Zece Principii bazate pe drepturile omului, mediul înconjurător şi lupta contra corupţiei.  Iniţiativa Pactului Mondial i-a aparţinut fostului Secretar  General al Naţiunilor Unite, Koffi Annan, şi a fost prezentată  la Forumul Economic Mondial de la Davos (1999).

 

Doru Dinu Glăvan

Preşedinte UZPR

 

 

 

COMUNICAT UZPR

 

 

 

UZPR participă la Programul ONU – Pactul Mondial

 

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – UZPR, participantă la Pactul Mondial, sprijină iniţiativa ONU pentru respectarea la nivel naţional şi  mondial a celor  Zece Principii cuprinse în:

 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţia OIM referitoare la principiile şi drepturile fundamentale în materie de muncă

Declaraţia de la Rio, referitoare la Mediul Înconjurător şi Dezvoltare

Conventia Naţiunilor Unite contra Corupţiei

  

DREPTURILE OMULUI

1 Mediul corporativ trebuie să sprijine şi să respecte drepturile omului recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

2 Mediul corporativ să nu fie complice la abuzurile comise în materia drepturilor omului.

 

REGLEMENTARI ÎN MATERIE DE MUNCĂ

3 Mediul corporativ trebuie să respecte libertatea de asociere şi recunoasterea efectivă a dreptului la negocieri colective.

4 Mediul corporativ trebuie să elimine toate formele de muncă forţata şi obligatorie.

5 Mediul corporativ trebuie să renunţe, în formă efectivă, la munca minorilor.

6 Mediul corporativ trebuie să elimine discriminarea cu privire la angajare şi ocupaţii.

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

7 Mediul corporativ trebuie să susţină metodele preventive referitoare la problemele ambientale.

8 Mediul corporativ trebuie să adopte iniţiative pentru a promova o mai bună responsabilitate ambientală.

9 Mediul corporativ trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă şi la folosirea tehnologiilor inofensive pentru mediul înconjurator.

 

LUPTA CONTRA CORUPTIEI

10 Mediul corporativ trebuie să actioneze împotriva corupţiei, sub toate formele, cum ar fi extorsiunea şi mita/şpaga.

 

                                                                            Doru Dinu Glăvan

                                                                            Preşedinte UZPR

Eveniment la Uniunea Scriitorilor Filiala Alba-Hunedoara

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Restaurantul „ Cetate”, vineri 5 Iulie, Premiile de Excelenţă ale

                                       Pentru anul  2012

Amfitrion- decernator:  prof. univ. Aurel Pantea, preşedintele Filialei

Capture

Imagini: Ladislau Daradici

Un nou număr al revistei DĂRUIRI LITERARE

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

Se poate citi aici:

http://daruiriliterare.florema.ro/?p=21

 

Dacă doriți revista tipărită, trimiteți o sponsorizare de minim 8 lei în contul:
RO77 BTRL 0220 1205 7836 91XX
deschis de către Asociația Florema Design
direct de la orice casierie a Băncii Transilvania,
cu specificarea: sponsorizare revistă „Dăruiri literare”
precizându-vă numele și adresa la care doriți să primiți revista.
Atenționați-ne și prin e-mail: office@florema.ro

Apariţie editorială: Ionuţ Caragea – „Delir cu tremurături de gînduri. Citate şi aforisme 2006-2013”, Editura Fides, Iaşi, iunie 2013

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 voturi, în medie: 5,00 din 5)
Loading...

===========================================

delircutremuraturi 800x

 

 

 

Editura Fides anunţă apariţia volumului „Delir cu tremurături de gînduri. Citate şi aforisme 2006-2013”, semnat de Ionuţ Caragea. Această carte are 192 pagini şi conţine peste 700 de aforisme şi citate extrase din opera aforistică şi poetică a autorului. Coperta a fost realizată de Ionuţ Caragea şi Nicoleta Baciu, iar tehnoredactarea îi aparţine editorului Dumitru Scorţanu. Detalii despre achiziţionarea antologiei pot fi obţinute de la Editura Fides sau de pe situl personal al lui Ionuţ Caragea (www.ionutcaragea.ro).

 

În iunie 2012, Ionuţ Caragea cîştigă premiul de creativitate la concursul internaţional „Naji Naaman” cu aforisme traduse în limba franceză de Prof. Univ. Dr. Constantin Frosin. Este unul dintre cei 20 de autori publicaţi în Antologia aforismului românesc contemporan (Editura Genesi, Torino, 2013), volum care a participat la Salonul Internaţional de Carte din Italia în 2013.

 

Ionuţ Caragea s-a născut pe 12 aprilie 1975 la Constanţa. În prezent locuieşte în Oradea. Este poet, prozator de ficţiune, critic, editor, autor de aforisme şi promotor cultural. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi, cofondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec, membru de onoare al Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ, membru onorific al Fundaţiei „Maison Naaman pour la Culture”, Beirut, Liban, membru titular al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe etc.

 

În perioada 2003-2011, Ionuţ Caragea a trăit în Montréal, Canada, devenind cetăţean canadian în anul 2008. A activat ca instructor sportiv şi sportiv de performanţă, continuîndu-şi cariera de rugbist începută în România. În paralel şi-a descoperit vocaţia de scriitor şi a fondat pe 16 iulie 2008, împreună cu poetul Adrian Erbiceanu, Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec şi Editura ASLRQ. În calitate de editor şi fondator al editurii ASLRQ realizează în 2009, împreună cu Adrian Erbiceanu şi Dumitru Scorţanu, prima antologie a scriitorilor români din provincia Québec, o lucrare de referinţă din literatura diasporei. Ionuţ Caragea se implică puternic în promovarea culturii româneşti în spaţiul nord-american, fiind webmaster, webdesigner şi promotor literar pe situl Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec şi fondator al cenaclului literar Prietenii Poeziei (cenaclul ASLRQ). În februarie 2012, Ionuţ Caragea se întoarce în România şi publică romanul de ficţiune „Uezen” (în limba engleză, în S.U.A.), volumele de poezie „Patria la care mă întorc”, „Antologie de Poeme 2006-2012” şi volumul de cugetări „Delir cu tremurături de gînduri. Citate şi aforisme 2006-2013”, ajungînd, astfel, la 26 apariţii editoriale.

 

Referinţe despre volumul „Delir cu tremurături de gînduri. Citate şi aforisme 2006-2013” şi cuvîntul autorului

 

«Poet prin excelenţă, autor de aforisme, prozator de ficţiune, critic, editor şi promotor cultural, Ionuţ Caragea porneşte pe drumul exilului, urmînd exemplul lui Cioran sau al altor scriitori români de calibru care s-au afirmat în diaspora, dar revine în Patria-mamă cu o nouă viziune lirică şi un nou crez. Aforismele din această antologie, îmbibate de arome poetice, ludic, filozofie, creştinism şi sentimente situate la cote extreme, au început deja să facă înconjurul lumii şi, sperăm, vor intra în istoria literaturii universale. » (Prof. Univ. Dr. Constantin Frosin)

 

«Două lucruri m-au atras, de la bun început, la Ionuţ Caragea. Numele lui, ancorat probabil, undeva, departe, într-o nobilă dinastie şi declaraţia sa fulminantă, din fragedă copilărie, vizavi de viitoarea sa profesie: vreau să mă fac Dumnezeu! În creaţia autorului, cele două elemente, domnitorul şi Domnul, au un numitor comun în plan spiritual: aspiraţia înaltă şi înălţătoare. Ionuţ Caragea foloseşte pentru aceasta Cuvântul, dar cu maximă economie. O face pe proprie răspundere, într-o perioadă în care trăncăneala, mai mult sau mai puţin erudită, e la mare modă, când individul pare iremediabil strivit sub avalanşa vorbelor fără rost. Ionuţ Caragea ştie să pună punctul acolo unde trebuie, lăsând mai departe cititorul să-i continue ideea, prin propria sa imaginaţie. Ştie că există o forţă divină de persuasiune în limbajul sentenţios şi maximalist. Dumnezeu, prin formula  aforistică „Fiat lux!” a iluminat Universul, prin două cuvinte. » (Valeriu Butulescu)

 

 

« Tinereţea şi vigoarea spiritului, selecţia elitistă, puterea intuitivă, sugestia, întoarcerea la esenţa acestui spirit, forţa vizionară cu care îşi defineşte convingerile, sînt premisele de la care porneşte poetul şi ţinta spre care se îndreaptă în demersul său aforistico-liric. Întemeiate pe aceste repere fundamentale, scrierile lui Ionuţ Caragea nu alunecă niciodată în derizoriu, ci pun întotdeauna accentul pe ideea de forţă, pe cheia cu care se poate deschide sipetul minţii. El atinge locul cel mai sensibil al corzilor inimii. » (Cezarina Adamescu)

 

«Această antologie cuprinde cele mai reprezentative citate şi aforisme ale subsemnatului, scrise în perioada 2006-2013. Mi-am permis selecţia şi revizuirea lor completă, ţinînd cont atît de observaţiile pertinente ale criticilor literari, cît şi de propria dorinţă de perfecţionare şi evoluţie. Prin urmare, nu se vor mai lua în consideraţie vechile variante, acestea nemaifiind compatibile cu noua mea viziune lirică şi cu actualul crez. Citatele şi aforismele din acest volum nu sînt un exemplu despre ce trebuie să credem şi să facem în vieţile noastre. Contradicţiile, acolo unde există, reflectă stările diferite prin care trece un om, fie de luciditate şi credinţă în anumite valori, fie de rătăcire. Cititorilor le rămîne să aleagă cuvintele şi sensurile cele mai apropiate de sufletul lor. » (Ionuţ Caragea)

 

Selecţie din volumul „Delir cu tremurături de gînduri. Citate şi aforisme 2006-2013”

*

Dorinţele – voracele creaturi ale fluviului Sînge.

*

Dragostea este o intersecţie cu sens giratoriu. Te-nvîrţi în jurul aceleiaşi inimi pînă rămîi fără lacrimi.

*

Chiar şi diferiţi, sîntem degetele aceleiaşi palme ce ţine planeta într-un echilibru perfect, cosmic şi spiritual.

*

Enigma – corabia care se scufundă în lacrima infinitului.

*

Dintre toate minunile Pămîntului, am ales viciile pentru a ne face fericiţi.

*

Fericirea ţine cît luciul pantofilor. Este lustruită de suflet în fiecare dimineaţă, dar n-apucă să facă doi paşi fără să se murdărească.

*

Fericirea este biletul compostat în copilărie cu care încercăm să păcălim viitorul.

*

Geniul – scînteia desprinsă din lumina raţiunii cosmice.

*

Gîndurile sînt epistole către abisul care s-a prăbuşit din eternitate în noi.

*

Sublimul vieţii este imaginaţia, forţa minţii şi a sufletului prin care putem construi noi miracole ce au la bază arhetipul creaţiei divine.

*

Facem cu toţii bungee jumping în infern, agăţaţi de cordonul ombilical.

*

Oare cîte bătăi de inimă pot umple nimicul, tăcerea şi tot universul?

*

Sînt insomniacul clipelor de nemurire. Dacă voi închide ochii voi extermina o lume ce mi-a fost dăruită într-un moment de tandreţe divină…

*

Cine se trezeşte conştient în zorii suferinţei, ajunge înţelept în amurgul gîndurilor.

*

Lumînarea îmi rămîne cel mai fidel dintre cititori.

*

Mintea mea este o scoică în care adevărul intră precum un bob de nisip. Cuvintele mele înfrumuseţează adevărul pe care îl dăruiesc oamenilor sub formă de metafore.

*

Tot ce ne ţine în viaţă este misterul. Misterului nu-i pui întrebări, pentru că el nu are răspunsuri. Misterul se află pe fundul unui ocean de întrebări şi deasupra unui cer de răspunsuri…

*

Oasele mele sînt aliniate într-un instrument muzical în care suflă doar moartea.

*

Zilele negre, nopţile albe – clapele de pian pe care moartea cîntă recviemul umanităţii.

*

Cel mai greu pentru omul care vrea să ajungă foarte sus nu este să înveţe zborul ci să se desprindă de cei care îl trag mereu în jos.

*

Oamenii – paginile necitite care ajung în biblioteca pămîntului, fiind devorate de viermii atotştiutori.

*

Ce înseamnă să fii perfect? Să te iubeşti aşa cum eşti şi să îi iubeşti şi pe alţii aşa cum te iubeşti pe tine…

*

Poetul – pasărea oarbă cu ciocul încovoiat spre propria inimă.

*

Poezia – crucea de pe linia destinului unde s-a săvîrşit o iubire de la care au fugit toţi martorii cu excepţia poetului.

*

Singura casă în care pot trăi fără să plătesc chirie este poezia mea. Specialitatea casei mele, metafore la focul inimii.

*

Poemul nu este o voinţă ce acţionează asupra altei voinţe, ci o conştiinţă ce acţionează asupra unei energii latente.

*

În viaţă trebuie să fii lucid şi prevăzător. Prietenia unora este mare cît un cal troian. Abia aşteaptă să le primeşti darul ca mai apoi să-ţi intre sub piele şi să devii victima lor.

*

Respiraţiile – repetiţiile pentru ultima scenă în care-ţi vei da sufletul.

*

Singurătatea leneveşte ca un şarpe la focul inimii, cu burta plină de amintiri.

*

Strigătul nou-născutului – cheia sol pe portativul alunecării-n genune.

*

Primul strigăt al nou-născutului pune în mişcare carul cu boi al fericirii.

*

Sufletul – orga de lumini a trupului.

*

Timpului nu-i tremură niciodată mîinile. Îşi plimbă încet bisturiul pe feţele noastre ca un criminal în serie îndrăgostit de arta sa.

*

Umbrele – profanatoarele mormintelor vii.

*

Viaţa – spitalul în care oamenii ne tratează cu pastile de sictir, în timp ce moartea inventariază suflete.

*

Viaţa e un calcul – simplu cum sînt Eu, Însă Eu² = Dumnezeu.

*

Aceasta este viaţa, un veni, vidi, vici, o scurtă nebunie cu dragoste şi vicii…

*

Viaţa omului este o floare ruptă din veşnicie şi pusă într-un vas plin cu sînge.

*

Viaţa – arborele amintirilor în care înfloresc morminte.

*

Visăm cu deşteptătorul la tîmplă.

*