Author Archives: Miriam Cihodariu

Despre Miriam Cihodariu

Născută pe 11 decembrie 1985. Debutează literar cu poezie în revista "13 Plus" din Bacău în clasa a X-a. Actuală studentă în Bucureşti, la Sociologie, specializarea "Relaţii internaţionale şi studii europene". Publicaţii: Volumele de versuri "Uite un suflet!" şi "Antidotul" în 2003, o piesă de teatru în romana şi în engleză, numită "A patra stare de agregare" publicată în ianuarie 2004, la editura Universităţii din Iaşi. Premii naţionale: - de poezie - "Tinere Condeie", "Dintre sute de catarge", "Junior", premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut în 2003. - pentru teatru - premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut în 2004, premiul "Junior", premiul "Visul" 2006. Piesa de teatru "A patra stare de agregare" inclusă în repertoriul teatrului studenţesc "Poduri" în martie 2005. Membră a cenaclurilor literare: "Crisalide"(2002), "Săgetătorul"(2003-2004), "Avantpost"(2005-2006). Colaborări cu diverse reviste culturale, preponderent locale ("Ateneu", "13 Plus", "Convorbiri literare" din Iaşi), "Gagnantes en herbes"(publicaţie culturală în limba franceză). Referinţe critice: - în ziarele "Universul şcolar", "Deşteptarea"; - în publicaţiile "Ateneu", "13 Plus", "Convorbiri literare"(Iaşi); - în volumele "Bacăul literar"(Eugen Budău) şi antologia de poezie tânără "Săgetătorul 2005". Domenii de interes: sociologia, psihologia, ştiinţele politice, etnologia, antropologia culturală, ştiinţele ezoterice, mitologia, filosofia.

Fântâna vanităţilor

Miriam Cihodariu

 

Monezi aruncate pe jos,
şi lacrimi de viciu în mâzgă,
plăceri mimate
şi zâmbete de plastic.
În fântâni ca asta se aruncă bani
şi se pun dorinţe trufaşe.
Un tic nervos : zâmbetul-grimasă
în scop minţit : apărare…
Ha! Îţi afunzi ghearele încovoiate
în noroi şi-l strângi în pumni –
– „adună-l pe tot” – îţi şopteşte umed în urechi
demonul oglindit
în fântâna nesecată de pustiu –
– „fiindcă ŢI-E FOAME!”.
Ai chipul crispat în rânjet
şi nu mai ţii minte
la ce te gândeşti.
Făra să ştii, o lacrimă de tribut
cade pe fund, sporind capcana de monede.
Se vroia a fi pură.
Ce dorinţă ţi-ai pus în noroi?