Author Archives: Ileana Lucia Floran

Despre Ileana Lucia Floran

Data naşterii: 29 iunie 1960 în Orăştie. Licenţiată în Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Jurnalism Premii literare: - premiul ziarului "Cuvântul liber " din Târgu Mureş la Festivalul internaţional "Lucian Blaga", ediţia a XXVI-a organizat la Sebeş în mai 2006 - premiul III la concursul de creaţie literară "GENUCLA", organizat de Fundaţia "Dacia Revival International Society of New York" prin filiala "Getia Minor" din Tulcea, cu ocazia anului cultural "Decebal - 2006" 2006 - debut editorial cu volumul de poezii “Surâsul timpului”, Ed.”EMMA” Orăştie; 2007 - “Paşi”, poezii şi povestiri, Ed.”EMMA” Orăştie; 2009 - “Pustiul din suflet”, povestiri, Ed.“EMMA” Orăştie; 2009 - “Cuvânt despre cuvinte”, articole şi recenzii, Ed.”EMMA” Orăştie; 2009 - “Cerul adâncurilor”, poezii, Ed.”EMMA” Orăştie; Alte activităţi: - preşedintă a Asociaţiei "Florema Design" - asociaţie culturală pentru promovarea talentelor; - membră în Asociaţia Scriitorilor din judeţul Hunedoara; - membră a Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru educaţie, ştiinţă şi cultură Bucureşti; - membră a Societăţii “Limba noastră cea română” Chişinău, Filiala 43 Orăştie; - membră a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Sibiu, 1861, Despărţământul ASTRA “Aurel Vlaicu” Orăştie; - prezentă în Dicţionarul Scriitorilor Români Contemporani, iniţiat de Artur Silvestri şi susţinut prin colaborarea dintre Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi Asociaţia Scriitorilor Creştini din România;

PREMIILE UZPR – 2014

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România lansează concursul Premiile UZPR pentru anul 2014. O competiţie la care sunt invitaţi să participe jurnalişti din presa locală, centrală, ori din diaspora, membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, reprezentând toate canalele de presă (scrisă, audio, video, online). Aceştia se pot înscrie în competiţie cu materiale publicate sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 30 decembrie 2014, girate de instituţia media la care concurentul are statut de redactor, reporter sau de colaborator permanent.

Lucrările  vor fi trimise prin poştă sau curier, în formă tipărită, pe CD sau la adresa de e-mail: secretariat@uzp.org.ro în format word sau pdf pentru articole și cărți, pe CD ori prin transfer pentru secțiunea presa video, până la data de 20 ianuarie 2014, data poștei, cu mențiunea: pentru concurs. Acestea vor fi însoțite de formularul de înscriere anexat.

Jurnaliştii premiaţi în ediţiile anterioare nu se mai pot înscrie în concurs.

Secţiunile în cadrul cărora pot fi înscrise materialele sunt:

presă scrisă

presă on-line

cărți de specialitate/cărți de publicistică

presa audio

presa video

Indiferent de  secțiunea aleasă, genurile jurnalistice vizate sunt:

– interviu, talk-show, dezbatere

– analiză, comentariu, editorial

– reportaj, anchetă, documentar

Juriul, alcătuit din profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune lucrări pentru fiecare secţiune în parte, în funcţie de notele obţinute. Premiile I,II,III și cele speciale se vor decerna în a doua parte a lunii martie, într-un cadru festiv. Rezultatele concursului vor fi publicate pe web-site-ul Uniunii: uzp.org.ro și în revistele editate în parteneriat cu UZPR.

Materialele trimise nu se returnează. Lucrările declarate cîştigătoare vor intra în arhiva UZPR pentru a fi folosite în programele educaţionale şi de formare.

Detalii suplimentare privind concursul se pot obţine prin e-mail, la adresa: secretariat@uzp.org.ro precum şi prin telefon, la numerele : + 40 021.317.92.25 sau 0746.137.914  (telefon mobil secretariat),  zilnic, între orele 10:00-14:00.

Tema concursului:  A patra putere

Criteriile de evaluare care vor sta la baza jurizării sunt: creativitatea și relevanța pentru tema concursului, originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul, capacitatea acestuia de a genera reacţii în rândul publicului.

Formular de înscriere

Nume si prenume:

Data nașterii:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

O fotografie

Titlul lucrării:

Durata:

Data apariției sau realizării:

Redacția pe care o reprezintă:

Echipa de realizatori în cazul producțiilor de televiziune:

APEL PENTRU CAUZA LIMBII ROMÂNE

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi exprimă profundul dezacord faţă de încetarea sprijinului acordat pentru editarea publicaţiilor „Limba Română”, revista de ştiinţă şi cultură de la Chişinău şi „Glasul Bucovinei”, revista de istorie şi cultură de la Cernăuţi. Aflate în cel de-al XXII-lea an de existenţă – „Limba Română” şi al XX-lea – „Glasul Bucovinei”, supravieţuitoare în confruntarea cu un şir lung de adversităţi, aceste reviste,  au apărat, deseori cu eroism, mai ales cauza limbii române şi s-au aflat permanent în slujba culturii naţionale.

Iată însă că anul 2013, an în care Sărbătoarea Limbii Române din Republica Moldova, aşezată de istorie pe 31 august, a devenit Ziua Limbii Române şi în România şi în toate comunităţile de dincolo de graniţele ei, anul care va rămâne în istoria limbii noastre drept an al recunoaşterii limbii române ca limba oficială a Republicii Moldova şi deopotrivă ca anul iniţierii demersului legislativ pentru declararea datei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei, an menit să genereze un suflu nou acestor reviste şi realizatorilor lor, este tocmai anul celor mai dure încercări pe care le-au cunoscut şi care le pun în pericol existenţa. Or, limba română dincolo de Prut, nu mai vorbim de limba română în nordul Bucovinei, are în continuare nevoie, o nevoie vitală, de solidaritatea şi de ajutorul nostru.

De aceea Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România face un călduros apel la Parlamentul României, la Ministerul Afacerilor Externe, precum şi la  conducerea Institutului Cultural Român, pentru sprijinirea în continuare a limbii române, cauză a tuturor românilor, care are în revistele „Limba Română” de la Chişinău şi „Glasul Bucovinei” de la Cernăuţi, în redactorii acestora, apărători şi promotori de incontestabilă calitate ştiinţifică şi sufletească.

Premiile UZPR 2013

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România lansează concursul Premiile UZPR pentru anul 2013. O competiţie profesională, adresată membrilor UZPR din presa scrisă şi on-line, din radio şi televiziune, din ţară şi din Diaspora. Lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2013 vor fi trimise la adresa de e-mail: secretariat@uzp.org.ro în format word sau pdf pentru articole și cărți, prin transfer.ro pentru secțiunea presa video, până data de 20 ianuarie 2014. Acestea vor fi însoțite de un formular de înscriere la concurs – click aici: uzp.org.ro

Juriul, alcătuit din profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune trei lucrări pentru fiecare secţiune. Premiile I, II, III, în funcţie de notele obţinute, se vor decerna în cursul primului trimestru al anului 2014 , într-un cadru festiv. Rezultatele concursului vor fi publicate pe web-site-ul Uniunii: uzp.org.ro și în revista editată de UZPR.

Materialele trimise nu se returnează. Lucrările declarate cîştigătoare vor intra în arhiva UZPR pentru a fi folosite în programele educaţionale şi de formare.

Detalii suplimentare privind concursul se pot obţine prin e-mail, la adresa: secretariat@uzp.org.ro precum şi prin telefon, la numerele : + 40 021.317.92.25 sau 0746.137.913 (telefon mobil secretariat), zilnic, între orele 10:00-13:00.

TEMA CONCURSULUI: România ca personaj
Lucrările, indiferent de genul publicistic în care sunt realizate, vor reflecta şi explica, în cuvinte şi imagini, ideile şi obsesiile României de azi, familiarul realităţilor româneşti. Criteriile de evaluare vor fi creativitatea și relevanța pentru tema concursului. Rezultatul va fi stabilit prin însumarea notelor, de la 1 la 10, acordate pentru fiecare criteriu de evaluare de către membrii juriului secțiunii respective.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
I. Pentru secțiunea presă scrisă și on-line
Concurenții pot trimite un text, conţinând maximum 5000 de semne cu spaţii, redactat în limba română. Textul trebuie să fi fost publicat într-o ediţie pe hârtie sau on-line, girată de instituţia media la care concurentul are statut de redactor , reporter sau de colaborator permanent.
II. Pentru secțiunea cărți de specialitate/cărți de publicistică
Autorii pot participa în concurs cu un volum de publicistică  sau de specialitate.
III. Pentru secţiunea presa audio
Materialele trebuie să fi fost difuzate pe lungimile de undă ale postului de radio la care lucrează concurentul sau la care este colaborator permanent. Înregistrarea trebuie să aibă o durată de 10–60 minute, ilustrate muzical şi trimisă pe transfer.ro, la adresa: gabrielarusu.pasarin@yahoo.com.

IV. Pentru secțiunea presa video
Se pot trimite producţii  cu o durată de până la 60 de minute, care au fost produse și difuzate de către postul de televiziune naţional, regional sau local la care lucrează sau colaborează concurentul.

Antologiile revistei SINGUR

În atenţia autorilor de limbă română

 

La 4 ani de la prima apariție a Antologiilor Revistei SINGUR, fenomen literar internațional al anului 2010, Editura SINGUR vă invită să participați la alte  2 antologii (de poezie şi de proză scurtă sau fragmente de roman), sub același generic și în aceleași condiții financiare.

 

Condiţii de participare:

1. Se primesc numai materiale culese pe calculator, cu diacritice, font Times New Roman, corp literă 12, spaţiere între rânduri de 1,5, format word.doc. Materialele nu vor depăşi 3 (trei) pagini format A4. Acestea vor fi trimise până la data de 30 ianuarie 2014 pe mail: dorudancus@gmail.com sau poştal, pe suport electronic (CD sau DVD) pe adresa: Editura SINGUR, O.P. 1, Ghișeu 3, C.P. 19, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa. Apariţia celor două antologii, inclusiv expediţia volumelor către autori se va realiza (şi se va încheia) până la data de 1 martie 2014.

2. Se vor ataşa o fotografie scanată în format jpg şi un scurt CV literar.

3. Autorii confirmați de Grupul Consultativ vor participa financiar la cheltuielile tipografice cu suma de 100 lei. Serviciile de prepress, corectura, taxele de expediţie poştală şi resursele necesare mediatizării vor fi suportate integral de Editura SINGUR, care editează aceste lucrări.

 

Suma poate fi expediată în următoarele moduri:

 

Card Banca Transilvania:

Nume: BUMB GRIGORE MARINEL

Cod Swift: BTRLRO22DBA

Cont IBAN: RO 66 BTRL 01 601 201 P 945 81 XX – PENTRU LEI

 

Nume: BUMB GRIGORE MARINEL

Cod Swift: BTRLRO22DBA

Cont IBAN: RO 41 BTRL 016 042 01 P 94581 XX – PENTRU EURO

Banca Transilvania, Târgovişte

Jud. Dâmbovița

 

Plăţi externe (prin Western Union sau MoneyGram):

Nume: Grigore Marinel Bumb

CNP: 1680804244212

Loc. Târgovişte

Jud. Dâmboviţa

Vă rugăm să păstraţi chitanţele de la bănci sau oficii poştale de unde faceţi această plată şi să vă indicaţi adresa poştală exactă. Anunţaţi  efectuarea depunerii prin mail: dorudancus@gmail.com sau telefon: 072-444.35.87.

Serviciile de prepress, corectura, taxele de expediţie poştală şi resursele necesare mediatizării vor fi suportate integral de Editura SINGUR, care editează aceste lucrări.

4. Fiecare autor va primi câte 5 (cinci) exemplare din antologia în care a apărut.

5. Antologiile vor beneficia de o intensă campanie de mediatizare pe mai multe site-uri culturale din ţară şi din străinătate, în diverse publicaţii on line din ţară şi din străinătate şi în diverse publicaţii tipărite. De asemenea, vor fi prezentate publicului cu ocazia unor întruniri culturale, cenacluri, tabere de creaţie etc. Autorii vor fi ţinuţi la curent în permanenţă cu stadiul mediatizării scrierilor lor.

Campania de mediatizare va fi făcută de Grup Media SINGUR.

6. Selecția și aprobarea autorilor va fi făcută de următorul Grup Consultativ:

Grigore Timoceanu

Eugen Evu

Ștefan Doru Dăncuș

7. Informaţii suplimentare: dorudancus@gmail.com; telefon: 072-444.35.87

 

 

 

Director general Grup Media SINGUR,

Ștefan Doru Dăncuș

FELICITĂRI CÂȘTIGĂTORILOR!

 

PREMIILE

CONCURSULUI LITERAR  INTERNAȚIONAL „VISUL”

Ediţia a VIII-a , 2013

 

 

TROFEUL „VISUL” 2013

 

George Bădărău, Iași, România

 

Profesor de limba română. Doctor în Filologie.

Membru al mai multor asociații profesionale:

– Uniunea  Scriitorilor din România, 1995.

– Academia de Stiinţe, Literatură şi Artă, Oradea.

– Societatea Română de Haiku, Bucureşti.

– Societatea Culturală ’’Junimea 90 ’’, Iaşi.

– Membru Copyro, Bucureşti.

– Maison Naaman pour la culture, Liban

– Poetas del Mundo, Chile

– Worldartfriends, Portugalia

– România din Diaspora

Debut literar:

– În revista Luceafărul, Bucureşti, 1974

– În volum, Insomnia ceasornicului (versuri), Editura Eminescu, Bucureşti, 1982

– Articole şi creaţie literară publicate în: Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară, Timpul, Bucovina literară, Ateneu, Poesis, Unu, Aurora, Poezia, Ramuri, Viaţa Românească, Luceafărul, Orizont, Haiku, Antiteze, Hyperion, Echidistanţe, Feed Back, Nord literar, Oglinda literară, Paradox, Baaadul Literar, Porto Franco, Cetatea culturală, Dunărea de Jos, Revista Nouă, Helis, Algoritm literar, Cuib literar, Ex Ponto,Contact Internaţional, Povestea vorbei, Kitej-grad, Revista română, Albatros,Cronica veche, Dor de dor, Caietele / Cahiers / Notebooks „ Tristan Tzara”, Observatorul (Canada), Conta, Inter Artes, Lumea epigramei, Aşii Români (Germania), Armonii culturale, Constelaţii diamantine, Plumb, Melidonium.

Premii literare:

– Premiul Festivalului N. Labiş, Suceava (1976);

– Premiul Festivalului de Artă Studenţească, Iaşi, (1976);

– Premiul Novalis, Germania (2004);

– Premiul I la Concursul Internaţional de Haiku, Bucureşti ( 2009);

– Premiul I la Concursul de Haiku al revistei Albatros, Constanţa (2010); Creativity prizes, Naji Naaman’s Literary

– Prizes, Liban (2010)

– Menţiune la Festivalul Internaţional de Poezie şi Epigramă, secţiunea epigramă, Mizil (2012)

– Menţiune la Concursul Naţional Dor de dor, secţiunea epigramă, Botoşani (2012)

– Premiul I la Concursul Naţional Titu Maiorescu pentru volumul Romantismul românesc, Craiova, (2012)

– Premiul I la Festivalul Naţional de Poezie Ion Budai Deleanu, Geoagiu, (2012)

– Premiul III la Concursul national de epigrame Nicolae Ghitescu, Bucuresti (2013 )

– Menţiune la Concursul de epigrame Negru pe Alb, Republica Moldova (2013),

– Premiul revistei Discobolul la Festivalul Internaţional de Poezie L. Blaga,  Sebeş (2013)

– Menţiune la Concursul Naţional de epigrame Alexandru Clenciu, Bucureşti (2013)

Cărţi publicate:

Insomnia ceasornicului, versuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982.

Singurătatea clopotelor, versuri, Editura Junimea, Iaşi, 1987.

Fantasticul în literatură, teorie şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi, 2003.

Simbolismul, teorie şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi,  2005.

Modernismul interbelic, teorie  şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi, 2005.

Avangardismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2006.

Proza lui Vasile Voiculescu, teorie şi critică literară, Princeps Edit,  Iaşi, 2006.

Postmodernismul românesc, teorie şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi, 2007.

Neomodernismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2007.

Suprarealismul românesc în context european, teorie şi critică literară, Editura Feed Back, Iaşi, 2008.

Poezii, 1, versuri, Editura Studis, Iaşi, 2008.

Dicţionar de Scriitori canonici români, Editura Institutul European, Iaşi, 2010..

Poezii, 2, versuri, Editura Pim, Iaşi, 2010.

Rădăcinile fantasticului românesc, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2010.

Romantismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2011.

Realismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2012.

Studii şi articole, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2013.

Prezenţe în antologii:

Junimea şi Bolta Rece,antologie de epigramă, Editura Timpul, Iaşi, 2001.

O antologie a prozei de astăzi, Editura Cronica, Iaşi, 2005.

O antologie a poeziei de astăzi, Editura Cronica, Iaşi, 2005.

O sută de catarge, microantologie de haiku a poeţilor români, Editura Haiku, Bucureşti, 1997.

Mihai Ursachi, în amintirile contemporanilor, memorialistică, Princeps Edit, Iaşi, 2006.

Ioanid Romanescu, în amintirile contemporanilor, memorialistică, Princeps Edit, Iaşi, 2006.

Antologia poeziei ieşene contemporane, Editura Cronica, Iaşi, 2008.

Antologia prozei ieşene contemporane, Editura Cronica, Iaşi, 2008.

Antologie de poezie română de azi, Noul Orfeu, noulorfeu.com, 2008.

366 lecţii de haiku, antologie comentată de Florin Grigoriu, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2009.

O mie de cocori, antologie de haiku a poeţilor români şi străini, coordonator Eduard Ţară, Editura Pim, Iaşi, 2009.

Când greierii tac…, antologie română de haiku, realizată de Valentin Nicoliţov, Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2010.

Apus de soare / Coucher de soleil, antologie româno-franceză de haiku, realizată de Valentin Nicoliţov, Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2010.

La curţile Cotnariului, antologie de cânturi bahice, Editura revistei Convorbiri literare, Iaşi, 2012.

Romeo şi Julieta la Mizil, antologie de poezie şi epigramă, Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, 2012.

Eterna epigramă, antologie de epigramă, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012.

– Cartea Concursului Internaţional de Poezie Peregrinări, Dublin, Irlanda, 2013.

Referinţe critice:

– Laurenţiu Ulici , George Bădărău : Insomnia ceasornicului, în România literară, Bucureşti, nr.24, 1982, p.11.

– Daniel Dimitriu, Insomnia ceasornicului de George Bădărău, în Convorbiri literare, Iaşi, nr.7, 1982, p.14.

– Codrin Liviu Cuţitaru, Autoportrete, în Cronica, Iaşi, nr.15, 1988, p.4.

– Marius Chelaru, Fantasticul în literatură, în Cronica, Iaşi, nr.4, 2004, p.2.

– Amalia Voicu, George Bădărău, Simbolismul, în Poezia, Iaşi, nr.3, 2005, p.246.

– Eduard Ţară, Simbolismul, în Cronica, Iaşi, nr.10, 2005, p.9.

– Constantin Secu, Simbolismul, în Dacia literară, Iaşi, nr.1, 2006, p.63.

– Emilian Marcu, Simbolismul, în Convorbiri literare,Iaşi, nr.2, 2006, p.147.

– Constantin Secu, Avangardismul românesc, în Dacia literară,Iaşi, nr.4, 2007, p.64.

– Constantin Secu, Modernismul interbelic, în Dacia literară, Iaşi, nr.65, 2006, p.63.

– Emanuela Ilie, Vasile Voiculescu-două perspective critice, în Dacia literară, Iaşi, nr.76, 2008, p.27.

– Constantin Secu, Proza lui Vasile Voiculescu, în Dacia literară, Iaşi, nr.6, 2007, p.64.

– Constantin Secu, Postmodernismul românesc, în Dacia literară, Iaşi, nr.81, 2008, p.61.

– Constantin Secu, Suprarealismul românesc , în Dacia literară, Iaşi, nr. 2, 2009, p.63.

– Liviu Apetroaie, Cărţile pe masă, în Dacia literară, Iaşi, nr. 3, 2009, p.63.

– Constantin Secu, Fantasticul în literatură, în Baaadul literar, Bârlad, nr.4, 2009, p.35.

– Constantin Secu, Poezii,1, în Baaadul literar, Bârlad, nr.4, 2009, p.35.

– Constantin Secu,  Poezii, 2, în Dunărea de Jos, Galaţi, nr. 98, 2010, p. 47.

– Anastasia Dumitru, Un cercetător al fantasticului, în Tomis, Constanţa,  nr. 482, 2010, pp.44-45.

– Nicolae Busuioc, Scriitori canonici români, în Cronica veche, Iaşi, nr.8, 2011, p.11.

– Anastasia Dumitru, Rădăcinile fantasticului românesc, în Cuib literar, Călan, 2011 nr.6, p.3.

– Anastasia Dumitru, 16 scriitori canonici într-un singur dicţionar util, în Cronica, Iaşi, nr.9, 2011, p.13.

– Rodica Mureşan, Scriitori canonici români, în Bucovina literară, Suceava, nr.1, 2012, p.11.

– Nicolae Busuioc, Rădăcinile fantasticului, în Revista română, Iaşi, nr.1, 2012, p.43.

– Constantin Secu, Rădăcinile fantasticului românesc, în Contact Internaţional, Iaşi, 2012, vol.22,100, p.129.

– Constantin Secu, Romantismul românesc, în Contact Internaţional,Iaşi, 2012, vol.22, 201-102.

– Anastasia Dumitru, Rădăcinile fantasticului românesc, în volumul În căutarea sensului, Editura Vif, Constanţa, 2013, p.92.

– Anastasia Dumitru, George Bădărău- un cercetător al fantasticului, în volumul În căutarea sensului, Editura Vif, Constanţa, 2013, p.97.

– Anastasia Dumitru, Dicţionarul scriitorilor canonici, în volumul În căutarea sensului, Editura Vif, Constanţa, 2013, p.103.

– Anastasia Dumitru, Realismul românesc, în volumul În căutarea sensului, Editura Vif, Constanţa, 2013, p.107.

– Constantin Secu, Realismul românesc, în Armonii culturale, Adjud, 2013.

– Constantin Secu, Studii şi articole, în Armonii culturale, Adjud, 2013.

Cariera literară:

– redactor la revista studenţească Dialog (1976-1979);

– redactor-şef la revista Impact (1993);

– secretar general de redacţie la revista Poezia ( 2001- 2002 ).

Alte activităţi cultural- ştiinţifice:

– Autorul ediţiei Nicolae Labiş Viaţa şi opera, cuvânt înainte, selecţia textelor, bibliografie, referinţe critice, Editura Timpul, Iaşi, 2001.

– Referent ştiinţific la manualul de Limba şi literatura română, clasa a XI a, autori : Mariana Rânghilescu, Carmen –Irina Hăilă, Daniela Păduraru, Geanina Cotoi, Editura Institutul European, Iaşi, 2005.

 

 

Secțiunea „POEZIE”

 

Premiul I

 

Florentina Loredana Dalian, Slobozia, România

 

         Inginer chimist

Membră a mai multor asociații:

– Asociaţia Culturală „Helis”, Slobozia

– Clubul Umoriştilor Constănţeni „Prăvălia cu umor” – membru fondator

– Cenaclul Literar „Mihail Sadoveanu”, Constanţa

– Societatea Română de Haiku, Bucureşti

– Asociaţia Literară „Păstorel”, Iaşi

A obținut mai mult de 40 de premii literare, pentru proză, poezie, dramaturgie.

Volume publicate:

A unsprezecea poruncă – Editrura „Rafet”, Rm. Sărat, 2012

Scrisori netrimise – Editura Fundaţiei Culturale „Antares”, Galaţi, 201

Aceeaşi lună peste sat – Editura „Remus”, Cluj Napoca, 2010

Şi copiii se îndrăgostesc  – Editura „Clubul Saeculum”, Beclean, 2008

Volume în pregătire:

Înainte de magnolii – roman

Cronică de Stână – proză scurtă

Tot un fel de şezătoare – proză scurtă umoristică

Păpuşi din linguri de lemn  – poezie

Domnişoara Nimeni – poezie

 

Cristian Meleșteu, Pitești, România

 

Director Direcţia Studenţi Ministerul Tineretului şi Sportului

Membru USR, filiala Piteşti

Volume publicate

– Radiografia unei zile de mai – proze, editura Cartea Româneasca, 2012

– Argeş, după 20 de ani. Perspective şi retrospective – monografie, editura Tiparg, 2012

– Revoluţia borfaşilor – roman, editura Tracus Arte, 2013

Prezent în peste 10 volume colective cu proză şi poezie.

Debut literar: 8.XII.1998 – „Săgetătorul”- (cu poezie)

Premii (selectiv):

–  Premiul pentru proză al Revistei Argeş – premiile anuale ale Revistei Argeş, 2013

–  Premiul Uniunii Scriitorilor din România  pentru volum în manuscris 2012 – secțiunea proză

–  Premiul I, la festivalul naţional Vox Napocensis- Cluj, secţiunea proză 2007

–  Marele premiu „Dan Pavel”– secțiunea proză, concursul național „Dan Pavel”- Timișoara, 2004

–  Marele premiu „Eusebiu Camilar” secțiunea proză concursul național „Magda Isanos, Eusebiu Camilar”- Suceava 2003

–  Premiul revistei „Hyperion” – secțiunea proză concursul național „Magda Isanos, Eusebiu Camilar”- Suceava 2003

–  Marele premiu „Steaua”- Cluj Napoca, secţiunea proză 2003

–  Marele premiu, la concursul naţional „Lirismograf”, secţiunea proză Sibiu, 2003

–  Premiul I la concursul naţional „Vasile Voiculescu”, Buzău – secţiunea proză  2002

–  Premiul Direcției de Cultura Argeș la  concursul naţional de poezie „Ion Pillat” 2003

–  Premiul I concursul de poezie „Primele iubiri”- 2001- ziarul Argeşul

Referinţe critice:

– au fost găzduite de revistele Romania literara, Steaua, Flacăra, Luceafărul, Argeş, Hyperion, Vatra veche,Cafeneaua literara, Convorbiri literare, Fereastra, Oglinda literara, etc.

– Despre creațiile lui Cristian Melesteu au scris: Alex Ștefănescu, Augustin Doman, Radu Aldulescu, Gabriela Gheorghişor, Victor Cubleşan, Marius Miheţ, Şerban Tomşa, Marin Ioniţa etc.

 

 

PREMIUL II

 

Corneliu Bârleanu, Iași, România

 

Medic

Apartenenţa la Asociaţii profesionale:

– Membru al Uniunii Scriitorilor Medici din România

– Membru al Uniunii Internaţionale a Scriitorilor Medici

Debut literar:

– În cotidianul Flacăra Iaşului, 1986.

– În volum, Ninsoarea amintirilor, 1999.

– Articole şi creaţie literară publicate în: Flacăra Iaşului, Viaţa Politehnicii, Dreptatea de Iaşi.

Cărţi publicate:

Ninsoarea amintirilor, Sunset, Iaşi, 1999.

Gânduri visate, Editura Cronica, Iaşi, 2001

Cărările vieţii păşind, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002.

Arabescuri, Editura DramArt XXI, Iaşi, 2005

Jocuri de umbre, Editura PIM, Iaşi, 2011

Referinţe critice:

– George Bădărău, Cărările vieţii, Revista Cronica, Iaşi, anul XLII, nr.6, iunie 2006, p.10.

– George Bădărău, Arabescuri sentimentale, Revista Cronica, Iaşi, anul XLI, nr.1, ianuarie 2006, p. 10.

– Constantin Secu, Arabescuri, Revista Dacia literară, Iaşi, anul XVII, nr. 64 (1/2006), p. 63.

– Ioan Holban, Lumea paralelă a umbrelor, Cotidianul Evenimentul, Iaşi, anul XIX, nr. 6215, 24 septembrie 2011, p.19.

– Ioan Holban, Poveşti din ceaşca de cafea, Cotidianul Evenimentul, Iaşi, anul XIX, nr. 6221, 1 octombrie 2011, p.19.

– George Bădărău, Jocuri de umbre, Revista Dunărea de Jos, Galaţi, anul XI, nr. 121, martie 2012, p. 27.

– Ana-Maria Botnaru, Poezie – poveste, Viaţa medicală, Bucureşti, anul XV, nr.3, 17 ianuarie 2003, p.8.

– Ana-Maria Botnaru, Şoaptele amintirii, Viaţa medicală, Bucureşti, anul XIII, nr. 46, 16 noiembrie 2001, p. 11.

– Suzana Bantaş, Ninsoarea amintirilor unui doctor-poet, Viaţa medicală, Bucureşti, anul XII, nr. 36, 8 septembrie 2000, p. 9.

– Valeriu Mihăilă, Ţesând iubire şi-amintiri, revista Viaţa medicală, nr. 51, 22 decembrie 2000.

– Magda Olteanu, Medicul Corneliu Bârleanu oferă o „Ninsoare a amintirilor”, cotidianul „Ziua de Iaşi”, anul II, nr. 498, 26 noiembrie 1999.

– Elena-Brânduşa Steiciuc, Întâlnire cu poezia, ziarul Obiectiv, Suceava, 23 ianuarie 2002.

– Carmen Comănescu, Sub semnul cuvântului, revista Cronica, Iaşi, aprilie 2002.

Prezenţe în dicţionare:

– Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, Medici-scriitori şi publicişti români, Mic dicţionar alcătuit de Mihail Mihailide, cu texte introductive de Ion Rotaru şi C. D. Zeletin, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2001, p. 59.

– Constantin Toni Dârţu, Personalităţi române şi faptele lor, 1950 – 2000, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005, pp. 135-149.

– Mihail Mihailide, Literatura artistică a medicilor, Vol. I, A-M, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2009, pp. 98-100.

 

 

Luca Cipolla, Milano, Italia

 

Poet şi traducător din limba română în limba italiană şi invers.

Premii și distincții:

2012:

 • Premiul I pentru poezie la Concursul de Creație Literară „Visul” –               Ediția a VII-a;
 • Premiul special al revistei „Boema” pentru cel mai bun colaborator din străinătate în cadrul Festivalului Național de Literatură „Prietenia cuvintelor” din Galați.

2013:

 • Traducerea poeziilor Denisei Lepădatu a făcut posibilă câștigarea medaliei de argint la Premiul Internațional „Giovani e Poesia” de la Triuggio, ediția a XXII-a, pentru tânăra poetă gălățeană;
 • Premiul de semnalizare pentru poezie în limbă la XVII Edizione del Premio Internazionale „ARTE E CULTURA 2013” din Castel San Giorgio (SA) – Italia;
 • ·         Premiul III pentru poezie la Concursul Internațional de Poezie și Proză „Limba noastră cea română-Starpress 2013”, organizat de revista româno-canado-americană „Starpress” cu ocazia Zilei Limbii Române, pe 31 august.

Alte volume:

Traducere în limba italiană din cartea „Judecata de apoi”, ediție bilingvă, semnată de Petre Rău, Editura InfoRapArt, Galați, 2011

„Mirajul mamei – cele mai frumoase poezii despre mamă”, Editura InfoRapArt, Galați, 2012.

Traducerea volumul de versuri „Cercuri concentrice”, ediție quatrilingvă, semnat de Ileana-Lucia Floran, Editura Emma, Orăștie, 2013

 

PREMIUL III

 

Simion Cozmescu, Călan, România

 

            A fost cuprins în:

– Colecția „Semințe Literare” (coordonator Daniel Lăcătuș)

– Antologia Suflet Nemuritor a revistei Popasuri culturale

– Antologia Lira 21

– Antologia Confluențe lirice

A publicat în revistele: Algoritm literar și Popasuri culturale

Nicholas Dinu, Buford, U.S.A.

 

Mihaela Oancea, București, România

 

            Colaboratoare a revistelor „Armonii culturale” și „Boema”

           

Doina Strulea, Crîuleni , Republica Moldova

 

            A câștigat Premiul Special ,,Cel mai bun tânăr autor“ în cadrul Concursului Internațional ,,Giovani e poesia” Italia

 

MENȚIUNE

 

Violeta Lucia Câmpulungeanu, Predeal, România

Absolventă a facultăţii de filologie, Universitatea Craiova, 1982.

 

Premii:

–          Premiul Revistei Ramuri 1984, la Festivalul de proză scurtă Marin Preda

–          Premiul Revistei Teleormanul la Festivalul de poezie Zaharia Stancu, 1985

–          Premiul II, la Concursul national de literatura Visul 2006

–          Premiul I – proza concursul Vis de iarna

–          Premiul II poezie concursul Vis de iarna

A publicat în:
Luceafărul, România literară, Ramuri, Astra, Pagina da Surmeir (Elveţia).
Colaborare la Revista Visul, Clepsidra literară, Reţeaua Literară şi Hermeneia

Volume publicate: Nopţi albe de mătase, roman, Editura Emma, 2007

 

 

 

Tania Nicolescu, Tulcea, România

Absolventă a Facultății de Filosofie – secţia Psihologie

 

Debutul cu poezii în revista Tulcea Express – anul II( 2005) nr.9 şi 11 –  apoi în revista literară  online Visul ( sub pseudonim).

Publicatii şi colaborări – cu revistele literare:

– Revista Steaua Dobrogei –Tulcea

– Revista Albatros – Constanţa

– Revista  Visul, Orăştie

– Revista Boema – Galaţi

– Revista  Ex Ponto – Constanţa

– Revista Oglinda Literara – Focşani

– Revista Feed Back –Iaşi

– Revista Povestea Vorbei – Râmnicu Vâlcea

– Revista Kitej-Grad –Iaşi

– Revista Vatra Veche

– Revista online  Algoritm Literar – Hunedoara

– Revista online Zeit – Braila

– Revista Fereastra – Mizil

– Revista Constelaţii Diamantine

– Revista Confluenţe literare

Debut editorial cu cartea de versuri „Drumul spre soare”, editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007 .

Colaborari la cenaclul Noduri şi Semne” (www.cenaclu.inforapart.ro), sub pseudonim pe Bocancul literar, Poezie biz şi Romanianhaiku (sub pseudonime – Angela Radu).

Redactor la revista literară Boema ( poezie, interviuri, opinii) 2010/2011

Redactor la Steaua Dobrogei din 2011.

CARŢI PUBLICATE:

1) Drumul spre soare – versuri, editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007

2) Pulsar – versuri, carte electronica, Editura Semanatorul 2009.

3) Caii de foc – versuri, editura Inforapart – Galaţi- 2010

4) Brotacul din lună –Haiku, tanka, senryu şi poeme în stil haiku editura PIM 2010

5. Anno lucis – poezii, editura Princeps Iaşi 2011

6. Puzzle – interviuri şi proză, editura Singur Târgovişte – 2011

7. Pagini arse – proză scurtă, editura Ex Ponto Constanţa – 2013

ANTOLOGII:

1) Florilegiu – antologie poezie- editura Emma – Orăştie -2010

2) Petale lirice – antologie poezie – editura Inforapart-Galati -2010

3) Albatros(SRH – Constanta) nr 13,14,15,16/2010

4) Dimineţile cocorilor  – antologie haiku – Ed.PIM – Iaşi 2011.

5) Mozaic literar – antologie – editura Inforapart – Galaţi – 2011

 

Emina Tasiu, Neckenmarkt, Austria

 

A publicat poezii în:

–  Antologia Confluențe lirice (2012 și 2013)

–  Antologia Lira  21,  2013,

Premii:

– doua premii I la concursul de poezie organizat in iarna anului 2012 de catre site-ul literar Insemne culturale;

– locul 4, Mentiune la concursul national de poezie Vasile Militaru, organizat de primaria Ocnele Mari;

– locul 4 la Concursul de poezie Eminescu, organizat de site-ul literar Lira 21 și premiul membrului juriului Florin Grigoriu

 

PREMIUL SPECIAL AL EDITURII „EMMA”

 

Georgia Miculescu, Caransebeș, România

 

Absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de la Universitatea de Vest Timişoara (1996).

Absolventă a Facultăţii de Drept de la Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (2009).

Profesor de Educaţie Fizică şi Sport.

Jurist.

Mediator autorizat.

Sportiv de performanţă.

Prezentă în presa culturală şi literară.

Debut: Revista „Banat”din Lugoj (2007).

Cărţi  publicate: JERTFĂ ALBASTRĂ (2009), Editura – ANTHROPOS (Timişoara).

Recenzii:

– În revista „Banat” (Lugoj) şi revista Actualitatea Literară (Lugoj) – de către prof.Constantin Buiciuc.

– În „Oglinda lui Narcis” ,vol.2, prof.Constantin Buiciuc, Editura Marineasa, Timişoara(2011).

– În revista „Arca” (Arad).

 

Adrian-Nicolae Popescu, Rădăuți, România

 

Medic specialist medicină de familie

Premii:

 1. Premiul al III-lea – secţiunea proză scurtă la Festivalul-Concurs De Literatură „Moştenirea Văcăreştilor” – ediţia a XLIV-a, noiembrie 2012, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
 2. Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Orient Latin” din Timişoara – secţiunea proză scurtă la Festivalul Naţional De Literatură „Vasile Lucaciu” – ediţia a XVIII-a, decembrie 2012, Cicârlău, judeţul Maramureş
 3. Menţiune la Concursul Lunar de Haiku „Romanian Kukai” – ediţia Nr. 72, martie 2013, http://romaniankukai.blogspot.ro
 4. Locul al II-lea – secţiunea individual compus şi Locul al II-lea – secţiunea individual la Concursul De Haiku Săptămânal – ediţia 284, 22-28 aprilie 2013, romanianhaiku@yahoogroups.com
 5. Premiul al III-lea – secţiunea proză scurtă şi Premiul publicaţiei „Revista Română” din Iaşi – secţiunea poezie la Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Rezonanţe Udeştene” – ediţia a XVIII-a, mai 2013, Udeşti, judeţul Suceava
 6. Premiul special al Revistei „Impact cultural” din Târgovişte la Festivalul Naţional de Literatură şi Cultură „Primăvara albastră”- seria a II-a, ediţia a X-a, 22-24 mai 2013, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
 7. Premiul al III-lea – secţiunea I A (poezie unică în limba română) şi Menţiune specială – secţiunea I B (poezie unică în limbă străină – limba italiană) la Concursul Internaţional de Poezie „Palia Literara” – ediţia I, iunie 2013, Orăştie, judeţul Hunedoara
 8. Menţiune – secţiunea individual la Concursul De Haiku Săptămânal – ediţia 290, 3-6 iunie 2013, romanianhaiku@yahoogroups.com
 9. Premiu si diplomă de excelenţă – secţiunea poezie la Festivalul-Concurs de Creaţie Literară „Bogdania” – ediţia a II-a, iunie 2013, Focşani, judeţul Vrancea
 10. Menţiune – secţiunea poezie în limba italiană la Concursul Internaţional „Arte e Cultura” – ediţia a XVII a – 20-23 iunie 2013 – Castel San Giorgio, Salerno, Italia
 11. Locul al II-lea – secţiunea individual compus şi Menţiune – secţiunea individual la Concursul De Haiku Săptămânal – ediţia 299, 05-11 august 2013, romanianhaiku@yahoogroups.com
 12. Premiul al II-lea – secţiunea proză în cadrul Concursului de Creaţie Literară „Vara visurilor mele” – ediţia a XII-a organizat de revista „Amurg sentimental” – august 2013, Bucureşti
 13. Menţiune – secţiunea individual compus şi Menţiune – secţiunea individual la Concursul De Haiku Săptămânal – ediţia 301, 19-15 august 2013, romanianhaiku@yahoogroups.com
 14. Menţiune – secţiunea individual compus şi Menţiune – secţiunea individual la Concursul De Haiku Săptămânal – ediţia 302, 26 august-01 septembrie 2013, romanianhaiku@yahoogroups.com
 15. Premiul I – secţiunea poezie la Concursul de Creaţie Literară „Limba română este patria mea” – ediţia I, 20-31 august 2013, organizat de Înaltul Reprezentant al Guvernului României pentru Republica Moldova cu ocazia sărbătoririi Zilei Limbii Române
 16. Menţiune – secţiunea poezie şi Premiul Revistei „Spaţii culturale” din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău la Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII” – ediţia a XII-a – 26-28 septembrie 2013, Bacău

 

Ștefan Cătălin Topliceanu, Vaslui, România

 

Premii:

Locul 3 – Concursul de Creaţie Literară ”Vara visurilor mele”, ed. XII-a, 2013, Secţiunea: Teatru

Locul 2 – Concursul de Creaţie Literarã ”Lirismograf”, ediţia XIII, 2013, Secţiunea Dramaturgie.

Locul 3 – Festivalul-Concurs Naţional de creaţie literarã ”Bogdania”, ed. a II-a, 2013, secţiunea prozã

Locul 2 – Festivalul Naţional de Culturã şi Literaturã ”Primãvara albastrã”, ed. 2013, secţiunea Teatru.

Locul 2 – Concursul Smile 21+, „Timpul iubirii – Prieteni de suflet”, ed. 2013

Premiul Almanahul „Renaşterea Buzoianã” – Concursul de Creaţie Literarã „Vasile Voiculescu” ed. XIV, noiembrie 2012

Locul 2 – Concursul Naţional „Ocrotiţi de Eminescu” ed 2012

Locul 2 Concursul Internaţional “Castello Di Duino” , ed. 2012, secţiunea Teatru

Premiul pentru Literaturã –  Festivalul Naţional de Teatru Profesionist „Liviu Rebreanu”, ed.. 2011

Locul 3 – Concursul de Creaţie Literarã „Vara visurilor mele” ed. 2011, secţiunea Prozã

Locul 1 – Concursul Naţional de Creaţie „Mereu mai aproape de Tine” ed. 2011

Locul 2 – Concursul Naţional de Creaţie Literarã „Tudor Muşatescu” ed. 2010, secţiunea Dramaturgie

Locul 1 – Concursul Naţional de Creaţie Literarã „Tudor Muşatescu” ed.2010, secţiunea Poezie

Georgi Cristu, Galați, România

 

A debutat în anul 2011 pe site-ul casa-gândului.ning.com

A publicat în revistele:

– „Singur”

– „Noi, Nu!”

– „Nomen Artis”

– „Absolut”

– „Tiuk!”

– „Oglinda Literară”

– „Melidonium”.

A apărut în:

– „Antologia Confluențe lirice – 2012”;

– „Antologia Romeo și Julieta la Mizil -2011, 2012 și 2013;

– „Harpa de argint – antologie de proză scurtă și texte lirice” – Casa gândului – Cleopatra 2012;

– „Antologie – Dor de Dor 2012”; „Antologia Scriitorilor Romani Contemporani din Intreaga Lume, STARPRESS 2013, editie bilingva, română-germană”.

 

PREMIUL REVISTEI „VISUL”

 

VITALIE JEREGHI, Cojuşna, Raionul Străşeni, Rep.Moldova

 

A publicat în mai multe ziare şi reviste (Chişinău, Bucureşti, Cernăuţi)

Redactor-şef adjunct al revistei literare „Roua Stelară”, din 2011

Redactor-coordonator la ziarul „Basarabia literară” din 2012

 

PREMIUL REVISTEI „DĂRUIRI LITERARE”

 

SMARANDA LIVESCU, Lilburn/Atlanta, U.S.A.

 

Poezie:

A debut în Cronica Iași

A publicat în Flacara, Convorbiri Literare,

Volum de autori în U.S., Meridianul Romanesc (USA); Observatorul (Canada).

Proza:

Scripta Manent (Colectie de autori);

Destainuiri cu scoici si apa sarata (Roman semipolitist din Colectia Diamant);

La tipar – Timpuri, în goana (Colectia Diamant) (Editura ANAMAROL, Romania)

Articole:

– În reviste de specialitate (U.S.A.);

– Meridianul Românesc;

– Micromagazin (U.S.A.);

– Flacara lui Paunescu;

– Opinia Studențească;

– Cetatea lui Bucur (România).

Premiu pentru poezie:

– Tg. Jiu;

– Sacramento, California;

 

STELIANA CRISTINA VOICU, Ploiești, România

 

Premii:

– Premiul I, Concursul Naţional de Poezie Tricoloră, ediţia I, Sinaia, 31 august 2013

– Menţiune, Concursul Naţional de Poezie “Adrian Păunescu”, ediţia I, Craiova, 20 iulie 2013

– Menţiune, Concursul Naţional de Poezie “Vasile Militaru”, ediţia a III-a, Ocnele Mari, Vâlcea, 6 iulie 2013

– Premiul special al Bibliotecii „Dr. C. I. Istrati” Câmpina, Concursul Naţional de Literatură „Geo Bogza”, secţiunea poezie, ediţia a III-a, Câmpina, 31 mai 2013

– Premiul II, Concursul Naţional de Literatură “Primăvara Albastră”, secţiunea proză scurtă, ediţia a X-a, Pucioasa, 24 mai 2013

– Premiul special al revistei Bucureştiul literar şi artistic, Concursul Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, secţiunea poezie, ediţia XLIV, Târgovişte, 10 noiembrie 2012

– Menţiune, Concursul Naţional de Poezie „Ion Sângereanu”, ediţia I, Ocna Mureş, 3 noiembrie 2012

– Menţiune II, Concursul Naţional de Proză Scurtă „Radu Rosetti”, ediţia a XIV-a, Oneşti, 25 octombrie 2012

– Premiul III, Concursul Naţional de Literatură „Rezonanţe Udeştene”, secţiunea proză scurtă, ediţia a XVII-a, Udeşti-Suceava, 26 mai 2012

– Menţiune, Concursul Naţional de Literatură „Vox Napocensis”, secţiunea poezie, ediţia a XI-a, Cluj-Napoca, 18 mai 2012

– Premiul II, Concursul Naţional de Literatură „Primăvara Albastră”, secţiunea proză scurtă, ediţia a IX-a, Pucioasa, 18 mai 2012

– Premiul II, Concursul naţional de Creaţie Literară “Ocrotiţi de Eminescu”, secţiunea poezie, ediţia a XII-a, Blaj, 28 ianuarie 2012

– Premiul II, Concursul Naţional pentru Creaţia de Poezie „George Ţărnea”, ediţia a V-a, Rm. Vâlcea, 18 noiembrie 2011

– Premiul „Gheorghe Tomozei”, Concursul Naţional de Creaţie Literară “Pe aripi de dor domnesc”, secţiunea poezie, ediţia a IV-a, Domneşti, 28 august 2011

– Premiul III, Concursul Naţional de Creaţie Literară “Vara visurilor mele”, ediţia a X-a, Bucureşti, 22 iulie 2011

– Premiul II, Concursul Naţional de Creaţie Literară “Aripi de dor”, ediţia a VI-a, Medgidia, 4 iunie 2011

– Premiul II, Festivalul Internaţional pentru Creaţia de Poezie „Lira de Argint Sihleanu”, ediţia a XVI-a, Sihlea, 23 august 2009

– Premiul II, Concursul Naţional de Creaţie Literară “Aripi de dor”, secţiunea poezie, ediţia a IV-a, Medgidia, 30 mai 2009

Premii pentru Haiku:

– Menţiune specială, Concursul Internaţional de Haiku de Primăvară, Diogen pro kultura magazin, secţiunea “Blossoming fruit trees”, Ivanić Grad, Croaţia, 21 martie 2013

– Premiul III pentru secvenţă Haiku, Concursul Internaţional de Haiku de Iarnă, Diogen pro kultura magazin, secţiunea “Cold Moon”, Ivanić Grad, Croaţia, 15 ianuarie 2013

Antologii şi reviste literare

Poezii:

– Revista „Flacăra lui Adrian Păunescu”, Nr. 30-31 (604-605), Bucureşti, 26 iulie -1 august 2013

– Antologia „Conexiuni” a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Lirismograf”, ediţia a XIII-a, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2013

Revista Nouă”, Nr. 3 (76), Câmpina, 2013

– Antologia Concursului Internaţional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, secţiunea poezie, ediţia a V-a, Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, 2011 – 2012

– Antologia Concursului Naţional de Creaţie Literară „George Ţărnea”, ediţia a V-a, Editura Petras, Râmnicu-Vâlcea, 18 noiembrie 2011

– Revista „Pietrele Doamnei”, Nr. 10 (58), Domneşti, octombrie 2011

– Antologia Concursului Naţional de Creaţie Literară „Vara visurilor mele”, ediţia a X-a, Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 22 iulie 2011

– Antologia Concursului Naţional de Creaţie Literară „Student Creation”, ediţia a II-a, Editura Techno Media, Sibiu, martie 2011

– Revista „Metamorfoze”, Nr. 101 (18 online), Medgidia, 1 iulie 2009

Haiku şi Tanka:

DIOGEN pro kultura magazin: Konji / The Horses, Sarajevo, Bosnia şi Herzegovina

DIOGEN pro art magazine No 38, 1 septembrie 2013, Editura Einhorn Swisse DIOGEN pro culture magazine

The Asahi Shimbun: Asahi Haikuist Network, Numere: 2012: 3 august, 5 octombrie, 21 decembrie; 2013: 18 ianuarie, 15 februarie, 5 iulie, 30 august, 6 septembrie, Tokyo, Japonia

Ploc¡ la revue du Haiku, Numere: 37, 40, 41, 42, 43, Seichamps, Franţa

Chrysanthemum 13, Puchberg, Austria

A Hundred Gourds 2:3 June 2013, USA

Nuages d’octobre, Antologie de Tanka, coord. Maxianne Berger & Mike Montreuil, Éditions des petits nuages, Ottawa, Canada, mai 2013

– Cartea Concursului „Ascuţind creionul verde”, ediţia II, organizat de Romanian Kukai Group, aprilie 2013

Ginyu Haiku Gallery, International Haiku Magazine Ginyu, nr. 56, Ginyu Press, Saitama, Japonia, octombrie 2012

– Cartea Concursului „Ascuţind creionul verde”, ediţia I, organizat de Romanian Kukai Group, aprilie 2012

 

SECȚIUNEA „VOLUME PUBLICATE”

 

POEZIE

 

Premiul I

Constantin Rupa, Bucolicele,  Ed.TIM, Reșița, 2012

 

Premiul I – poezie pentru copii

Georgeta Muscă-Oană, Soarele copilăriei, Ed.Neliniști Metafizice, Constanța, 2013

 

Premiul I – haiku

Maria Tirenescu, Amprente, Ed.PIM, Iași, 2013

 

Premiul II

Llelu Vălăreanu (Sârbu), Frigul însingurării, Ed.Lindenfeld, București, 2013

 

Premiul III

Vasile Popovici, Materia respinsă, Ed.PIM, Iași, 2013

 

Mențiune

Lucica Sava, Oglinda umbrei, Ed.Armonii culturale, Adjund, 2012

 

Premiul Editurii Emma

Nicoleta Milea, Trandafirul Albastru, Ed.Semne, București, 2013

 

 

ROMAN

 

Premiul I

Sorin Coadă, Șarpele de aramă, Ed.Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2013

 

Premiul II

Emil Bucureșteanu, Proprietatea e sfântă, Ed.Junimea, Iași

 

Premiul III

Adrian Novac, Eu, Seinfeld și tumoarea

 

PROZĂ SCURTĂ

 

Premiul I

Tania Nicolescu, Pagini arse, Ed.Ex Ponto, Constanța, 2013

 

Premiul II

Emil Bucureșteanu, Sărutul, Ed.Universitas XXI, 2012

 

Premiul III

Florin Giurcă, Moș Crăciun m-a surprins întotdeauna, Ed.Terra, 2012

 

 

ESEU

 

Premiul I

Maria Cozma, Vasile Popovici, Sfidează timpul!, Ed.PIM, Iași, 2013

 

 

CARTE ȘTIINȚIFICĂ

 

Premiul I

George Bădărău, Realism românesc, Ed.Alfa, Iași, 2012

CONCURSUL LITERAR INTERNAȚIONAL „VISUL”

Ediţia a VIII-a 

15 septembrie  – 15 octombrie 2013

 REGULAMENT

Secțiuni:

– POEZIE

– VOLUME PUBLICATE în anii 2012 sau 2013

 

Perioada de desfășurare:

15 septembrie 2013 – 15 octombrie 2013

Textele sau volumele sosite după această dată nu vor mai participa la concurs.

 

Modul de desfășurare:

 • pentru secțiunea de poezie concurenții vor trimite ATAȘAT, CINCI texte scrise în Word, cu caractere de 12 TNR,  într-un singur document, în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: office@florema.ro

Scriitorii care lucrează cu programe free de redactare, au posibilitatea, oferită de aceste programe de a salva documentul .doc. Nu se acceptă alte extensii în afara celor menționate!

Paginile trimise NU VOR FI SEMNATE!

În locul semnăturii, concurentul va trece o parolă la alegere (un dicton, un vers, un cuvânt oarecare, un număr etc).

Aceeaşi parolă se va trece pe formularul de înscriere:

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Numele: _____________________________________

Prenumele: __________________________________

Pseudonimul literar: __________________________ (dacă e cazul)

Data naşterii: ________________________________

Adresa de corespondenţă: ______________________

Telefon: _____________________________________

e-mail: ______________________________________

CV literar: ___________________________________

Parola: ______________________________________

 

scris tot în Word A4, cu caractere de 12, care va fi trimis ATAȘAT la adresa de e-mail: florema.design@gmail.com.

 

 • pentru secțiunea de volume publicate, concurenții vor trimite un exemplar dintr-un volum personal apărut în cursul anilor 2012 sau 2013, la adresa: ASOCIAȚIA FLOREMA DESIGN, Str.Aurel Vlaicu nr.4, cod poștal: 335700, ORĂȘTIE. Volumele trimise nu se vor restitui concurenților, ci vor rămâne în biblioteca Asociației. Din acest motiv, concurenții sunt rugați să ofere Asociației și câte un autograf.

 

Volumele vor fi trimise recomandat prin poșta română sau prin curier rapid, cu specificarea pe colet a numelui și adresei autorului. Taxele aferente trimiterii cărții vor fi suportate de către concurent. Fiecare concurent va completa și formularul de înscriere (model mai sus), pe care-l va trimite împreună cu volumele.

 

Un concurent poate participa la ambele secțiuni ale concursului. Nu există niciun fel de restricţii

sau îngrădiri. Pot participa persoane de orice vârstă, cu orice pregătire profesională, cu sau fără apariţii editoriale.

 

Orice întrebări legate de concurs pot fi trimise prin e-mail la adresa: office@florema.ro.

 

Câştigătorii vor fi anunţaţi în data de 30 octombrie 2013, după ora 19:00, prin intermediul siteurilor: http://visul.florema.ro; http://www.edituraemma.ro; http://www.florema.ro

 

Se vor acorda câte trei diplome pentru fiecare secţiune și, în funcție de calitatea textelor și câteva diplome speciale.

Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda TROFEUL „VISUL 2013”.

 

Diplomele vor fi trimise la adresa de e-mail menționată de către concurent, în termen de 30 de zile de la publicarea câștigătorilor.

Notă:

Vor fi descalificați scriitorii care:

– trimit texte plagiate

– trimit texte care conțin greșeli gramaticale, cuvinte triviale, expresii vulgare

– trimit texte scrise fără diacritice

– nu dau dovadă de un comportament civilizat în comunicarea cu organizatorii

Textele trimise la concurs pot fi publicate de către organizatori pe site-urile sau în revistele proprii fără a mai cere acordul autorilor.

Organizatorii nu răspund de o eventuală preluare de către terți a textelor publicate.

Înscrierea în concurs reprezintă dovada acceptării regulamentului concursului și asumarea obligativității respectării sale!

Succes tuturor!

C O M U N I C A T D E P R E S Ă

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi manifestă îngrijorarea faţă de modul cum este percepută, uneori, activitatea jurnalistică din ţara noastră şi, mai ales, faţă de generalizarea unor cazuri singulare de abatere de la normele Codului deontologic al ziaristului. Din acest motiv, dorim să reafirmăm fermitatea noastră în a circumscrie orice gest jurnalistic principiilor acceptate în comunitatea jurnalismului democratic, în spiritul valorilor deontologice promovate constant în presa de la noi şi din străinătate.

Jurnaliştii pornesc de la recunoaşterea misiunii pe care o au, aceea de a informa corect, precis, echidistant şi echilibrat despre tot ceea ce se întâmplă în societate. Ei, jurnaliştii, aflaţi permanent în actualitate, în temeiul libertăţii de exprimare şi informare, conform prevederilor Constituţiei, dar şi a rigorilor profesionale, au datoria să monitorizeze şi să examineze critic şi responsabil orice posibile tentaţii şi derapaje de la conduită ale unor oameni aflaţi în funcţii publice, pe diferite paliere. Misiunea jurnaliştilor este şi aceea de a veghea şi urmări permanent modul în care bunul public este administrat şi folosit, aducând la cunoştinţa comunităţii derapajele, dar şi faptele bune, în acelaşi spirit  al corectitudinii profesionale.

Nu spunem o noutate afirmând că, în perioada postdecembristă, jurnalismul românesc s-a constituit şi dezvoltat ca o forţă incontestabilă în promovarea valorilor democratice, în consolidarea statului de drept.

Dezvoltarea spectaculoasă a „frontului” mass media, pe de o parte, prin creşterea numărului de publicaţii, de posturi de radio şi TV, prin ivirea resortului comunicării on-line, pe de alta, prin antrenarea unei cifre impresionante de ziarişti, a generat o consolidare impresionantă a presei în viaţa societăţii.

Există în Capitală şi în ţară ziarişti talentaţi, slujitori devotaţi, competenţi,  investigatori de mare probitate, care îşi îndeplinesc meseria, nu odată pândită de riscuri şi sacrificii, cu suportarea multor privaţiuni, punându-se în slujba adevărului şi dreptăţii sociale.

Asistăm, uneori, cu regret şi la prestaţii care nu onorează  breasla noastră, pe care nu suntem pregătiţi şi, în orice caz, nu suntem dispuşi să le privim cu detaşare. Nădăjduim ca asemenea situaţii care nu onorează breasla ziariştilor să nu pericliteze încrederea pe care oamenii o au în forţa  presei.

Avem convingerea că opinia publică face distincţia între actul jurnalistic corect, realizat cu responsabilitate  în presa scrisă, audiovizuală şi mediul on-line şi acele produse media „comerciale”, care încalcă deontologic, cu intenţie sau fără voie, pentru a influenţa sau manipula opinia publică.

UZPR se delimitează şi dezavuează orice asemenea comportament sau atitudine, care întinează statutul şi  onoarea jurnalistului.

Nu vom ezita niciun moment să susţinem libertatea necondiţionată de exprimare a presei şi să luptăm pentru aceasta,   având, totodată, grija şi responsabilitatea ca, prin comportamentul nostru profesional, jurnalismul să rămână pentru marele public o meserie credibilă, necesară şi respectată.

Comunicat UZPR

Bucureşti, 16 iulie 2013

 

Pactul Mondial, cea mai importantă iniţiativă civică la nivel planetar

Participarea  jurnaliştilor profesionişti  din România

Companii naţionale şi multinaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii de învăţământ din întreaga lume participă la Pactul Mondial. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România se numără printre organizaţiile neguvernamentale care promovează respectarea celor  Zece Principii ale  Pactului Mondial şi îşi propune să informeze corect opinia publică, în ceea ce priveşte importanţa respectării drepturilor omului în lumea  globalizată a secolului 21. Prin numărul mare de participanţi: 7413 companii, 3823 de organizaţii neguvernamentale din 145 de ţări, Pactul Mondial (Global Compact) este considerată  cea mai mare şi importantă iniţiativă civică la nivel planetar. Acele companii care aderă la Pactul Mondial împărtăşesc convingerea, potrivit căreia, practicile bazate pe principiile universale contribuie la construcţia unei pieţe globale stabile şi echitative care ajută societatea, comunităţile din zona în care îşi desfăşoară activitatea să trăiască mai bine.

Pactul Mondial include doua obiective:

1) Încorporarea celor Zece Principii în activităţile mediului de afaceri, pe care fiecare entitate economică le realizează atât în ţara de origine,  cât şi în alte ţări unde are reprezentaţe.

2) Iniţierea şi implementarea acţiunilor care sprijină  Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODMs). Prin parteneriatele încheiate între organizaţiile neguvernamentale, mediul corporativ, instituţiile de învăţământ şi administraţia locală  se pot realiza obiective comune şi / sau obiective individuale.  Pactul Mondial este o iniţiativă internaţională propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite, al cărei obiectiv este angajamentul voluntar pentru responsabilitatea socială, prin implementarea celor Zece Principii bazate pe drepturile omului, mediul înconjurător şi lupta contra corupţiei.  Iniţiativa Pactului Mondial i-a aparţinut fostului Secretar  General al Naţiunilor Unite, Koffi Annan, şi a fost prezentată  la Forumul Economic Mondial de la Davos (1999).

 

Doru Dinu Glăvan

Preşedinte UZPR

 

 

 

COMUNICAT UZPR

 

 

 

UZPR participă la Programul ONU – Pactul Mondial

 

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – UZPR, participantă la Pactul Mondial, sprijină iniţiativa ONU pentru respectarea la nivel naţional şi  mondial a celor  Zece Principii cuprinse în:

 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţia OIM referitoare la principiile şi drepturile fundamentale în materie de muncă

Declaraţia de la Rio, referitoare la Mediul Înconjurător şi Dezvoltare

Conventia Naţiunilor Unite contra Corupţiei

  

DREPTURILE OMULUI

1 Mediul corporativ trebuie să sprijine şi să respecte drepturile omului recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

2 Mediul corporativ să nu fie complice la abuzurile comise în materia drepturilor omului.

 

REGLEMENTARI ÎN MATERIE DE MUNCĂ

3 Mediul corporativ trebuie să respecte libertatea de asociere şi recunoasterea efectivă a dreptului la negocieri colective.

4 Mediul corporativ trebuie să elimine toate formele de muncă forţata şi obligatorie.

5 Mediul corporativ trebuie să renunţe, în formă efectivă, la munca minorilor.

6 Mediul corporativ trebuie să elimine discriminarea cu privire la angajare şi ocupaţii.

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

7 Mediul corporativ trebuie să susţină metodele preventive referitoare la problemele ambientale.

8 Mediul corporativ trebuie să adopte iniţiative pentru a promova o mai bună responsabilitate ambientală.

9 Mediul corporativ trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă şi la folosirea tehnologiilor inofensive pentru mediul înconjurator.

 

LUPTA CONTRA CORUPTIEI

10 Mediul corporativ trebuie să actioneze împotriva corupţiei, sub toate formele, cum ar fi extorsiunea şi mita/şpaga.

 

                                                                            Doru Dinu Glăvan

                                                                            Preşedinte UZPR

Eveniment la Uniunea Scriitorilor Filiala Alba-Hunedoara

Restaurantul „ Cetate”, vineri 5 Iulie, Premiile de Excelenţă ale

                                       Pentru anul  2012

Amfitrion- decernator:  prof. univ. Aurel Pantea, preşedintele Filialei

Capture

Imagini: Ladislau Daradici

Un nou număr al revistei DĂRUIRI LITERARE

Se poate citi aici:

http://daruiriliterare.florema.ro/?p=21

 

Dacă doriți revista tipărită, trimiteți o sponsorizare de minim 8 lei în contul:
RO77 BTRL 0220 1205 7836 91XX
deschis de către Asociația Florema Design
direct de la orice casierie a Băncii Transilvania,
cu specificarea: sponsorizare revistă „Dăruiri literare”
precizându-vă numele și adresa la care doriți să primiți revista.
Atenționați-ne și prin e-mail: office@florema.ro