Author Archives: Alexandru Oblu

Despre Alexandru Oblu

Publicist, Călărași

Congresul de Dacologie

Domnul Alexandru Oblu a fost invitat la Congresul de Dacologie din august 2011, de către prof .univ dr.N Postolache pentru a-și promova cartea dumnealui, DEOUMANISMUL, apărută la Editura „Agora”, în acest an. Câteva persoane cărora li s-a dăruit această carte, o expun cu mândrie
și bucurie.

În fotografii: Alexandru  Arsinel, dacologul ing L.Teleoaca,  Marin Iosif, G-ral  M.Chelaru, doctorul Napoleon Savescu și autorul, Alexandru Oblu.

Ulysse

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Unde mă sorbi tu, fluidă cărare?
Spre care cloacă, sau, spre care mare?
Am să-mi termin țesutul cu țărmurile tale
Sau, hăcuit cândva, ai să mă scuipi la mal
Cu-ntreg confortul meu de mort banal?!

Vântoase nelumești, cutremurări din mine
Unde mă desfrunziți;
Spre care hăuri tulburi,
În care lunci feline?

Cât sunt pârjol și unde mă suspin,
Încotro-mi e Ithaca de venin,
De unde-ncep și unde mă termin? 
Călăuzit de dangăte astrale,
Împung satanic cerul meu de vise
Și-l iau în cap, ca pe un nimb divin…

Care sunt eu și cine e Ulysse?

Crepuscul

––––––––––––––––––––––––––––––––

Mă-nvinge ochiul înnoptând culoarea…
Și roșu-și frânge dălțile în mine,
undindu-mă, cum valurile, marea,
Când nasc în ea-nserările divine…

Spre turnul zării în beții de-amurg
Gonește ora clipele-i în turmă.
Pădurea suie, ramurile-i curg,
Lumina tace…Soarele se curmă…